Some examples of UTR 3´ sequences:-
KX601166-Senegal-1984   GCATCAATTTCAATGTTGTCAGGCCTGCTAGTCAGCCACAGTTTGGGGAAAGCTGTGCAGCCTGTAACCCCCCCAGGAGAAGCTGGGAAACCAAGCTCATAGTCAGGCCGATAACGCCATGGCACGGAAAAAGCCATGCTGCCTGTGAGCCCCTCAGAGGACACTGAGTCAAAAAACCCCACGCGCTTGGAAGCGCAGGATGGGAAAAGAAGGTGGCGACCTTCCCCACCCTTTAATCTGGGGCCTGAACTGGAGATTAGCTGTGAATCTCCAGCAGAAGGACTAGTGGTTAGAGGAGACCCCCCGGAAAACGCAAAACAGCATATTGACGCTGGGAAAGACCAGAGACTCCATGAGTTTCCACCACGCTGGCCGCCAGGCACAGATCGCCGAACAGCGGCGGCCGGTGTGGGGAAATCCA
KX601169-Uganda-1947    GCACCAATTTTAGTGTTGTCAGGCCTGCTAGTCAGCCACAGTTTGGGGAAAGCTGTGCAGCCTGTAACCCCCCCAGGAGAAGCTGGGAAACCAAGCTCATAGTCAGGCCGAGAACGCCATGGCACGGAAGAAGCCATGCTGCCTGTGAGCCCCTCAGAGGACACTGAGTCAAAAAACCCCACGCGCTTGGAAGCGCAGGATGGGAAAAGAAGGTGGCGACCTTCCCCACCCTTCAATCTGGGGCCTGAACTGGAGACTAGCTGTGAATCTCCAGCAGAGGGACTAGTGGTTAGAGGAGACCCCCCGGAAAACGCAAAA
KU955593-Cambodia-2010   GCACCAATCTTAGTGTTGTCAGGCCTGCTAGTCAGCCACAGCTTGGGGAAAGCTGTGCAGCCTGTGACCCCCCCAGGAGAAGCTGGGAAACCAAGCCCATAGTCAGGCCGAGAACGCCATGGCACGGAAGAAGCCATGCTGCCTGTGAGCCCCTCAGAGGACACTGAGTCAAAAAACCCCACGCGCTTGGAGGCGCAGGATGGGAAAAGAAGGTGGCGACCTTCCCCACCCTTTAATCTGGGGCCTGAACTGGAGATCAGCTGTGGATCTCCAGAAGAGGGACTAGTGGTTAGAGGAGACCCCCCGGAAAACGCAAAACAGCATATTGACGCTGGGAAAGACCAGAGACTCCATGAGTTTCCACCACGCTGGCCGCCAGGCACAGATCGCCGAATAGCGGCGGCCGGTGTGGGGAAATCCATGGGTCT
KX369547-Polynesia-2013  GCACCAATCTTAGTGTTGTCAGGCCTGCTAGTCAGCCACAGCTTGGGGAAAGCTGTGCAGCCTGTGACCCCCCCAGGAGAAGCTGGGAAACCAAGCCTATAGTCAGGCCGAGAACGCCATGGCACGGAAGAAGCCATGCTGCCTGTGAGCCCCTCAGAGGACACTGAGTCAAAAAACCCCACGCGCTTGGAGGCGCAGGATGGGAAAAGAAGGTGGCGACCTTCCCCACCCTTCAATCTGGGGCCTGAACTGGAGATCAGCTGTGGATCTCCAGAAGAGGGACTAGTGGTTAGAGGAGACCCCCCGGAAAACGCAAAACAGCATATTGACGCTGGGAAAGACCAGAGACTCCATGAGTTTCCACCACGCTGGCCGCCAGGCACAGATCGCCGAATAGCGGCGGCCGG
KU681082-Philippines-2012 GCACCAATCTTAGTGTTGTCAGGCCTGCTAGTCAGCCACAGCTTGGGGAAAGCTGTGCAGCCTGTGACCCCCCCAGGAGAAGCTGGGAAACCAAGCCTATAGTCAGGCCGAGAACGCCATGGCACGGAAGAAGCCATGCTGCCTGTGAGCCCCTCAGAGGACACTGAGTCAAAAAACCCCACGCGCTTGGAGGCGCAGGATGGGAAAAGAAGGTGGCGACCTTCCCCACCCTTCAATCTGGGGCCTGAACTGGAGATCAGCTGTGGATCTCCAGAAGAGGGACTAGTGGTTAGAGGAGACCCCCCGGAAAACGCAAAACAGCATATTGACGCTGGGAAAGACCAGAGACTCCATGAGTTTCCACCACGCTGGCCGCCAGGCACAGATCGCCGAATAGCGGCGGCCGGTGTGGGGAAATCCATGGGTCT
KU509998-Haiti-2014    GCACCAATCTTAATGTTGTCAGGCCTGCTAGTCAGCCACAGCTTGGGGAAAGCTGTGCAGCCTGTGACCCCCCCAGGAGAAGCTGGGAAACCAAGCCTATAGTCAGGCCGAGAACGCCATGGCACGGAAGAAGCCATGCTGCCTGTGAGCCCCTCAGAGGACACTGAGTCAAAAAACCCCACGCGCTTGGAGGCGCAGGATGGGAAAAGAAGGTGGCGACCTTCCCCACCCTTCAATCTGGGGCCTGAACTGGAGATCAGCTGTGGATCTCCAGAAGAGGGACTAGTGGTTAGAGGAGACCCCCCGGAAAACGCAAAACAGCATATTGACGCTGGGAAAGACCAGAGACTCCATGAGTTTCCACCACGCTGGCCGCCAGGCACAGATCGCCGAATAGCGGCGGCCGGTGTGGGGAAATCCATGGGTCTT
KJ776791-Polynesia-2013  GCACCAATCTTAGTGTTGTCAGGCCTGCTAGTCAGCCACAGCTTGGGGAAAGCTGTGCAGCCTGTGACCCCCCCAGGAGAAGCTGGGAAACCAAGCCTATAGTCAGGCCGAGAACGCCATGGCACGGAAGAAGCCATGCTGCCTGTGAGCCCCTCAGAGGACACTGAGTCAAAAAACCCCACGCGCTTGGAGGCGCAGGATGGGAAAAGAAGGTGGCGACCTTCCCCACCCTTCAATCTGGGGCCTGAACTGGAGATCAGCTGTGGATCTCCAGAAGAGGGACTAGTGGTTAGAGGAG
KX548902-Colombia-2015   GCACCAATCTTAATGTTGTCAGGCCTGCTAGTCAGCCACAGCTTGGGGAAAGCTGTGCAGCCTGTGACCCCCCCAGGAGAAGCTGGGAAACCAAGCCTATAGTCAGGCCGAGAACGCCATGGCACGGAAGAAGCCATGCTGCCTGTGAGCCCCTCAGAGGACACTGAGTCAAAAAACCCCACGCGCTTGGAGGCGCAGGATGGGAAAAGAAGGTGGCGACCTTCCCCACCCTTCAATCTGGGGCCTGAACTGGAGATCAGCTGTGGATCTCCAGAAGAGGGACTAGTGGTTAGAGGAGACCCCCCAGA
KX601168-Puerto-Rico-2015 GCACCAATCTTAATGTTGTCAGGCCTGCTAGTCAGCCACAGCTTGGGGAAAGCTGTGCAGCCTGTGACCCCCCCAGGAGAAGCTGGGAAACCAAGCCTATAGTCAGGCCGAGAACGCCATGGCACGGAAGAAGCCATGCTGCCTGTGAGCCCCTCAGAGGACACTGAGTCAAAAAACCCCACGCGCTTGGAGGCGCAGGATGGGAAAAGAAGGTGGCGACCTTCCCCACCCTTCAATCTGGGGCCTGAACTGGAGATCAGCTGTGGATCTCCAGAAGAGGGACTAGTGGTTAGAGGAGACCCCCCGGAAAACGCAAAA
KX377337-Puerto-Rico-2015 GCACCAATCTTAATGTTGTCAGGCCTGCTAGTCAGCCACAGCTTGGGGAAAGCTGTGCAGCCTGTGACCCCCCCAGGAGAAGCTGGGAAACCAAGCCTATAGTCAGGCCGAGAACGCCATGGCACGGAAGAAGCCATGCTGCCTGTGAGCCCCTCAGAGGACACTGAGTCAAAAAACCCCACGCGCTTGGAGGCGCAGGATGGGAAAAGAAGGTGGCGACCTTCCCCACCCTTCAATCTGGGGCCTGAACTGGAGATCAGCTGTGGATCTCCAGAAGAGGGACTAGTGGTTAGAGGAGACCCCCCGGAAAACGCAAAACAGCATATTGACGCTGGGAAAGACCAGAGACTCCATGAGTTTCCACCACGCTGGCCGCCAGGCACAGATCGCCGAATAGCGGCGGCCGGTGTGGGGAAATCCATGGGTCT
KX051563-Haiti-2016    GCACCAATCTTAATGTTGTCAGGCCTGCTAGTCAGCCACAGCTTGGGGAAAGCTGTGCAGCCTGTGACCCCCCCAGGAGAAGCTGGGAAACCAAGCCTATAGTCAGGCCGAGAACGCCATGGCACGGAAGAAGCCATGCTGCCTGTGAGCCCCTCAGAGGACACTGAGTCAAAAAACCCCATGCGCTTGGAGGCGCAGGATGGGAAAAGAAGGTGGCGACCTTCCCCACCCTTCAATCTGGGGCCTGAACTGGAGATCAGCTGTGGATCTCCAGAAGAGGGACTAGTGGTTAGAGGAGCCCCCCGGAAAACGCAAAACAGCATATTGACGCTGGGAAAGACCAGAGACTCCATGAGTTTCCACCACGCTGGCCGCCAGGCACAGATCGCCGAATAGCGGCGGCCGGTGTGGGGAAATCCATGGGTCTT
KU820899-China-2016    GCACCAATCTTAGTGTTGTCAGGCCTGCTAGTCAGCCACAGCTTGGGGAAAGCTGTGCAGCCTGTGACCCCCCCAGGAGAAGCTGGGAAACCAAGCCTATAGTCAGGCCGAGAACGCCATGGCACGGAAGAAGCCATGCTGCCTGTGAGCCCCTCAGAGGACACTGAGTCAAAAAACCCCACGCGCTTGGAGGCGCAGGATGGGAAAAGAAGGTGGCGACCTTCCCCACCCTTCAATCTGGGGCCTGAACTGGAGATCAGCTGTGGATCTCCAGAAGAGGGACTAGTGGTTAGAGGAGACCCCCCGGAAAACGCAAAACAGCATATTGACGCTGGGAAAGACCAGAGACTCCATGAGTTTCCACCACGCTGGCCGCCAGGCACAGATCGCCGAATAGCGGCGGCCGGTGTGGGGAAATCCATGGGTCTT
KU870645-Guatemala-2016  GCACCAATCTTAATGTTGTCAGGCCTGCTAGTCAGCCACAGCTTGGGGAAAGCTGTGCAGCCTGTGACCCCCCCAGGAGAAGCTGGGAAACCAAGCCTATAGTCAGGCCGAGAACGCCATGGCACGGAAGAAGCCATGCTGCCTGTGAGCCCCTCAGAGGACACTGAGTCAAAAAACCCCACGCGCTTGGAGGCGCAGGATGGGAAAAGAAGGTGGCGACCTTCCCCACCCTTCAATCTGGGGCCTGAACTGGAGATCAGCTGTGGATCTCCAGAAGAGGGACTAGTGGTTAGAGGAGACCCCCCGGAAAACGCAAAACAGCATATTGACGCTGGGAAAGACCAGAGACTCCATGAGTTTCCACCACGCTGGCCGCCAGGCACAGATCGCCGAATAGCGGCGGCCGGTGTGGGGAAATCCATGCAGC 
KX266255-China-2016    GCACCAATCTTAGTGTTGTCAGGCCTGCTAGTCAGCCACAGCTTGGGGAAAGCTGTGCAGCCTGTGACCCCCCCAGGAGAAGCTGGGAAACCAAGCCTATAGTCAGGCCGAGAACGCCATGGCACGGAAGAAGCCATGCTGCCTGTGAGCCCCTCAGAGGACACTGAGTCAAAAAACCCCACGCGCTTGGAGGCGCAGGATGGGAAAAGAAGGTGGCGACCTTCCCCACCCTTTAATCTGGGGCCTGAACTGGAGATCAGCTGTGGATCTCCAGAAGAGGGACTAGTGGTTAGAGGAGACCCCCCGGAAAACGCAAAACAGCATATTGACGCTGGGAAAGACCAGAGACTCCATGAGTTTCCACCACGCTGGCCGCCAGGCACAGATCGCCGAATAGCGGCGGCCGGTGTGGGGA
KX673530-Guadeloupe-2016  GCACCAATCTTAATGTTGTCAGGCCTGCTAGTCAGCCACAGCTTGGGGAAAGCTGTGCAGCCTGTGACCCCCCCAGGAGAAGCTGGGAAACCAAGCCTATAGTCAGGCCGAGAACGCCATGGCACGGAAGAAGCCATGCTGCCTGTGAGCCCCTCAGAGGACACTGAGTCAAAAAACCCCACGCGCTTGGAGGCGCAGGATGGGAAAAGAAGGTGGCGACCTTCCCCACCCTTCAATCTGGGGCCTGAACTGGAGATCAGCTGTGGATCTCCAGAAGAGGGACTAGTGGTTAGAGGAGACCCCCCGGAAAACGCAAAACAGCATATDIAGRAM OF THE RNA STEM LOOP STUCTURE OF THE UTR 3´
produced using:
RNAstructure Web Server. (Reuter, J. S., & Mathews, D. H. (2010). RNAstructure: software for RNA secondary structure prediction and analysis. BMC Bioinformatics. 11,129)


FOR MORE DETAILS SEE:
Comparative genomic analysis of pre-epidemic and epidemic Zika virus strains
for virological factors potentially associated with the rapidly expanding epidemic.
Zhu Z, Chan JF, Tee KM, Choi GK, Lau SK, Woo PC, Tse H, Yuen KY.
Emerg Microbes Infect. 2016 Mar 16;5:e22. doi: 10.1038/emi.2016.48.
and
Villordo SM, Carballeda JM, Filomatori CV et al.
RNA Structure Duplications and Flavivirus Host Adaptation.
Trends Microbiol 2016; 2016; doi:10.1016/j.tim.2016.01.002.
Updated 16 December 2016