Nazhmidenova (Altai) 'mtDNA'

MG660498(Altai) Nazhmidenova Haplogroup B4b1a3a 13-JUN-2020
A73G  T146C  G207A  A263G  T310C  T408A  G499A  C522-  A523-  A750G  
A827G  A1438G A2706G A4769G G4820A G6023A  T6413C  C7028T C8285- A8860G 
G9055A A9338T T9615C T11253C G11719A G13590A A14133G C14766T A15326G C15535T 
T16086C T16136C A16182- A16183- T16189C 16193.1C 16193.2C T16217C T16519C 

MG660499(Altai) Nazhmidenova Haplogroup G2a2 13-JUN-2020
A73G  T152C  A263G  T310C  T489C  A523C  C524G  G709A  T711C  A750G  
A1438G A2706G A4769G A4833G T5108C C5601T C7028T G7600A A8701G A8860G 
C8943T A9377G T9540C G9575A A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T A13563G 
C14766T T14783C G15043A G15110A G15301A A15326G C16223T A16227G C16278T T16362C 
T16519C 

MG660500(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C5c 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  309.1C T489C  C522-  A523-  A750G  A1438G A2706G 
T3552A A4715G A4769G C7028T C7196A G8584A A8701G A8784T A8860G T9540C 
A9545G A10398G C10400T T10454C T10873C G11719A G11914A C12705T A13263G T14318C 
C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15487T T16093C C16223T T16288C C16291T 
T16298C C16327T G16518T T16519C C16527T 

MG660501(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C5c 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  T489C  A750G  A1438G A2706G T3552A A4715G A4769G 
C7028T C7196A G8584A A8701G A8860G T9540C A9545G A10398G C10400T T10454C 
T10873C G11719A G11914A C12705T A13263G T14318C C14766T T14783C G15043A G15301A 
A15326G A15487T T16093C C16223T T16288C C16291T T16298C C16327T G16518T T16519C 
C16527T 

MG660502(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D4m2a 13-JUN-2020
A73G  A189G  C194T  A263G  T489C  A750G  A1222G A1438G G1719A A2706G 
G3010A A3492G A4769G C4883T C5178A C7028T C8414T A8701G T8762C A8860G 
T9540C A10398G C10400T T10873C G11719A G12651C C12705T C14668T C14766T T14783C 
G15043A G15301A A15326G G16042A C16214T C16223T T16362C 

MG660503(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D4j10 13-JUN-2020
A73G  A263G  T310C  T489C  A750G  A1438G A2706G G3010A A4769G C4883T 
C5178A C7028T C8414T A8701G A8860G T9540C A10398G C10400T T10873C G11696A 
G11719A C12705T T14488C C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16223T 
T16362C 

MG660504(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D4b1a2a1-T16093C 13-JUN-2020
A73G  A263G  T310C  T489C  A523C  C524G  A750G  A1438G A2706G G3010A 
A4769G C4883T C5178A A6881G C7028T A7439G G8020A C8414T A8701G A8860G 
T9540C C10181T A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T C13720T G14305A C14668T 
C14766T T14783C C14815T A14927G G15043A G15301A A15326G T15440C C15448A A15951G 
T16093C T16172C C16173T A16215G C16223T G16319A T16362C T16519C 

MG660505(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D5c1a 13-JUN-2020
A73G  T146C  C150T  C151T  T152C  C182T  G185A  T217C  A263G  T310C  
T489C  A750G  T1107C A1438G A2706G C3546T A4200T T4216C A4769G C4883T 
C5178A A5301G C7028T A8701G A8860G T9540C A10397G A10398G C10400T T10873C 
G11719A C12705T A13105G C14766T T14783C A14927G G15043A G15301A A15326G T15622C 
G16129A T16189C T16362C G16390A T16519C 

MG660506(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C4b6 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  T489C  A750G  A1438G C1788T A2706G T3552A A3816G 
A4715G A4769G G5973A G6026A C7028T C7196A G8584A A8701G A8860G T9540C 
A9545G A10398G C10400T C10867T T10873C G11719A G11914A G11969A C12705T A13263G 
T14318C C14766T T14783C G15043A T15204C G15301A A15326G A15487T C16223T T16298C 
C16327T T16519C 

MG660507(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C5c 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  T489C  A750G  A1438G A2706G T3552A A4715G A4769G 
C7028T C7196A G8584A A8701G A8860G T9540C A9545G A10398G C10400T T10454C 
T10873C G11719A G11914A C12705T A13263G T14318C C14766T T14783C G15043A G15301A 
A15326G A15487T T16093C C16223T T16288C C16291T T16298C C16327T G16518T T16519C 
C16527T 

MG660508(Altai) Nazhmidenova Haplogroup U4b1a4 13-JUN-2020
A73G  T195C  A263G  T310C  G499A  A750G  A1438G A1811G A2706G A3672G 
T4646C A4769G T5999C A6047G C7028T T7705C G7853A A8860G C11332T T11339C 
A11467G G11719A C11965T A12308G G12372A T12957C C14620T C14766T A15326G T15693C 
T16356C T16519C 

MG660509(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C5c 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  T310C  T489C  A750G  A1438G A2706G T3552A A4715G 
A4769G C7028T C7196A G8584A A8701G A8860G T9540C A9545G A10398G C10400T 
T10454C T10873C G11719A G11914A C12705T A13263G T14318C C14766T T14783C G15043A 
G15301A A15326G A15487T T16093C C16223T T16288C C16291T T16298C C16327T G16518T 
T16519C C16527T 

MG660510(Altai) Nazhmidenova Haplogroup H1b2 13-JUN-2020
T146C  A263G  A523C  A750G  A1438G G3010A A4769G G8251A A8860G A15326G 
A16080G T16189C T16356C 

MG660511(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D4m2a 13-JUN-2020
A73G  A189G  C194T  A263G  T489C  A750G  A1222G A1438G G1719A A2706G 
G3010A A3492G A4769G C4883T C5178A C7028T C8414T A8701G T8762C A8860G 
T9540C A10398G C10400T T10873C G11719A G12651C C12705T C14668T C14766T T14783C 
G15043A G15301A A15326G G16042A C16214T C16223T T16362C 

MG660512(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C4a1a3b 13-JUN-2020
A73G  T195C  A248G  A263G  T310C  T430C  T489C  A750G  A1438G C1715T 
A2706G T3552A A4715G A4769G G6026A C7028T C7196A T7999C G8584A A8701G 
A8860G T9540C A9545G A10398G C10400T T10873C G11719A G11914A G11969A A12397G 
A12672G C12705T A13263G C14225T T14318C C14766T T14783C G15043A T15204C G15301A 
A15326G A15487T A15607G T15968C T16093C G16129A C16223T T16298C C16327T T16519C 

MG660513(Altai) Nazhmidenova Haplogroup F2b1 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  T310C  A523C  C524G  A750G  T1005C A1438G T1824C 
A2706G C3970T A4769G A4811G T5090C T6392C T6782C C7028T A7828G A8860G 
T10304C G10310A T10535C G10586A G11719A T12338C G13708A G13928C C14766T A15326G 
T16092A C16291T T16304C 

MG660514(Altai) Nazhmidenova Haplogroup N9a9 13-JUN-2020
A73G  C150T  G228T  A263G  309.1C 309.2C 315.1C C522-  A523-  A750G  
A1438G A2706G T2887C A4769G G5231A G5417A A5605T C7028T A8860G G11719A 
A12358G G12372A C12705T C14766T A15326G A15799G C16223T C16248T C16257A C16261T 
T16311C T16519C 

MG660515(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C4b6 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  T489C  A750G  A1438G C1788T A2706G T3552A A3816G 
A4715G A4769G G5973A G6026A C7028T C7196A G8584A A8701G A8860G T9540C 
A9545G A10398G C10400T C10867T T10873C G11719A G11914A G11969A C12705T A13263G 
T14318C C14766T T14783C G15043A T15204C G15301A A15326G A15487T C16223T T16298C 
C16327T T16519C 

MG660516(Altai) Nazhmidenova Haplogroup F1a1 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  A523C  C524G  A750G  A1438G A2706G C3970T C4086T 
A4769G C5435T T6216C T6392C G6962A C7028T A8860G G9053A G9548A G10310A 
T10609C G11719A G12406A C12882T G13759A G13928C C14766T A15326G A16162G T16172C 
T16304C T16519C 

MG660517(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C4a2a1 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  T489C  A750G  A1438G A2706G T3552A A4715G A4769G 
G6026A C7028T C7196A G8485A G8584A A8701G T8793C A8860G T9540C A9545G 
A10398G C10400T T10873C G11719A G11914A G11969A A12672G C12705T A13263G T14318C 
C14766T T14783C G15043A T15204C G15301A A15326G A15487T A16171G C16223T T16298C 
C16327T C16344T T16519C 

MG660518(Altai) Nazhmidenova Haplogroup G2a2 13-JUN-2020
A73G  T152C  A263G  T310C  T489C  A523C  C524G  G709A  T711C  A750G  
A1438G A2706G A4769G A4833G T5108C C5601T C7028T G7600A A8701G A8860G 
C8943T A9377G T9540C G9575A A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T A13563G 
C14766T T14783C G15043A G15110A G15301A A15326G C16223T A16227G C16278T T16362C 
T16519C 

MG660519(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D4b1a2a1-T16093C 13-JUN-2020
A73G  A263G  T310C  T489C  A523C  C524G  A750G  A1438G A2706G G3010A 
A4769G C4883T C5178A A6881G C7028T G8020A C8414T A8701G A8860G T9540C 
C10181T A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T C13720T G14305A C14668T C14766T 
T14783C C14815T A14927G G15043A G15301A A15326G T15440C C15448A A15951G T16093C 
T16172C C16173T A16215G C16223T G16319A T16362C T16519C 

MG660520(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D5a2a1-C16172T 13-JUN-2020
A73G  C150T  A263G  T310C  T489C  A523C  C524G  A750G  C752T  T1107C 
A2706G A4769G C4883T C5178A A5301G T6671C T6908C C7028T A8701G A8860G 
A9180G T9540C A10397G A10398G C10400T T10873C G11719A T11944C A12026G C12705T 
A12753G C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G T16092C T16126C A16164G T16189C 
C16223T C16266T T16362C 

MG660521(Altai) Nazhmidenova Haplogroup H8b1 13-JUN-2020
C114T  T146C  T195C  A263G  T310C  G709A  A750G  T961C  A1438G A4769G 
A7765G A8860G A12490G A13101C A15326G T16288C T16362C 

MG660522(Altai) Nazhmidenova Haplogroup U4b1b1-T16311C 13-JUN-2020
A73G  T146C  T152C  T195C  A263G  T310C  G499A  A750G  A1438G A1811G 
A2706G T4646C A4769G T5999C A6047G C7028T T7705C A8860G C11332T T11339C 
A11467G G11719A A12308G G12372A A13528G C13565T C14620T C14766T A15326G T15693C 
T16311C T16356C T16519C 

MG660523(Altai) Nazhmidenova Haplogroup B4b1a3a 13-JUN-2020
A73G  T146C  G207A  A263G  309.1C 309.2C 315.1C T408A  G499A  524.1N 
524.2N A750G  A827G  T1005C A1438G T1819C A2706G A4769G G4820A G6023A 
T6413C C7028T C8281- C8282- C8283- C8284- C8285- T8286- C8287- T8288- 
A8289- A8860G G9055A A9338T T9615C G11719A G13590A A14133G C14766T A15326G 
C15535T T16086C T16136C A16183- T16189C C16193- T16217C T16519C 

MG660524(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C4a2a1 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  T489C  A750G  A1438G A2706G T3552A A4715G A4769G 
G6026A C7028T C7196A G8485A G8584A A8701G T8793C A8860G T9540C A9545G 
A10398G C10400T T10873C G11719A C11743T G11914A G11969A A12672G C12705T A13263G 
T14318C C14766T T14783C G15043A T15204C G15301A A15326G A15487T A16171G C16223T 
T16298C C16327T C16344T T16357C T16519C 

MG660525(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D5c1a 13-JUN-2020
A73G  T146C  C150T  C151T  T152C  C182T  G185A  T217C  A263G  T310C  
T489C  A750G  T1107C A1438G A2706G C3546T A4200T T4216C A4769G C4883T 
C5178A A5301G C7028T A8701G A8860G T9540C A10397G A10398G C10400T T10873C 
G11719A C12705T A13105G C14766T T14783C A14927G G15043A G15301A A15326G T15622C 
G16129A T16189C T16362C G16390A T16519C 

MG660526(Altai) Nazhmidenova Haplogroup I4a 13-JUN-2020
A73G  T199C  T204C  T250C  A263G  A750G  A1438G G1719A A2706G A4529T 
A4769G C7028T C7864T T8200C G8251A G8519A A8860G T10034C T10238C A10398G 
A10819G G11149A G11719A G12501A C12705T A13780G C14766T G15043A A15326G A15924G 
G16129A C16223T C16320T G16391A T16519C 

MG660527(Altai) Nazhmidenova Haplogroup F2b1 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  T310C  A523C  C524G  A750G  T1005C A1438G T1824C 
A2706G C3970T A4769G A4811G T5090C T6392C T6782C C7028T A7828G A8860G 
A9670G T10304C G10310A T10535C G10586A G11719A T12338C G13708A G13928C C14766T 
A15326G T16092A C16291T T16304C 

MG660528(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C4b6 13-JUN-2020
A73G  G143A  A248G  A263G  T489C  A750G  A1438G C1788T A2706G T3552A 
A3816G A4715G A4769G G6026A C7028T C7196A G8584A A8701G A8860G T9540C 
A9545G A10398G C10400T C10867T T10873C G11719A G11914A G11969A C12705T A13263G 
T14318C C14766T T14783C G15043A T15204C G15301A A15326G A15487T C16223T T16298C 
C16327T T16519C 

MG660529(Altai) Nazhmidenova Haplogroup N9a9 13-JUN-2020
A73G  C150T  G228T  A263G  T310C  A750G  A1438G A2706G T2887C A4769G 
G5231A G5417A C7028T A8860G G11719A A12358G G12372A C12705T C14766T A15326G 
A15799G C16223T C16248T C16257A C16261T T16311C T16519C 

MG660530(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D4o1 13-JUN-2020
A73G  T195C  A263G  T489C  A750G  A1438G A2706G G3010A A4769G C4883T 
C5178A G6917A C7028T C8414T A8701G A8860G T9540C T9833C A10398G C10400T 
G10646A T10873C G11719A C12705T A13269G T13500C C14668T C14766T T14783C G15043A 
G15301A A15326G C16176T A16183G C16223T G16274A C16290T G16319A T16342C T16362C 
T16519C 

MG660531(Altai) Nazhmidenova Haplogroup F1b1 13-JUN-2020
A73G  A153G  A248G  A263G  T310C  A523C  C524G  A750G  A1438G A2706G 
C3970T A4732G A4769G G5147A C5246T T6392C G6962A C7028T A8860G G10310A 
T10609C C10976T A11084G G11719A G12406A C12633T C12882T G13928C G14476A C14766T 
A15326G A16183- T16189C 16193.1C C16232A T16249C T16304C T16311C T16519C 

MG660532(Altai) Nazhmidenova Haplogroup F2b1 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  T310C  A523C  C524G  A750G  T1005C A1438G T1824C 
A2706G C3970T A4769G A4811G T5090C T6392C T6782C C7028T A7828G A8860G 
T10304C G10310A T10535C G10586A G11719A T12338C G13708A G13928C C14766T A15326G 
T16092A C16291T T16304C 

MG660533(Altai) Nazhmidenova Haplogroup G2a2 13-JUN-2020
A73G  T152C  A263G  T310C  T489C  A523C  C524G  G709A  T711C  A750G  
A1438G A2706G A4769G A4833G T5108C C5601T C7028T G7600A A8701G A8860G 
C8943T A9377G T9540C G9575A A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T A13563G 
G14569A C14766T T14783C G15043A G15110A G15301A A15326G C16223T A16227G C16278T 
T16362C T16519C 

MG660534(Altai) Nazhmidenova Haplogroup B4b1a3a 13-JUN-2020
A73G  T146C  G207A  A263G  309.1C T408A  G499A  C522-  A523-  A750G  
A827G  T1005C A1438G T1819C A2706G A4769G G4820A G6023A T6413C C7028T 
C8285- A8860G G9055A A9338T T9615C G11719A G13590A A14133G C14766T A15326G 
C15535T T16086C T16136C A16183- T16189C 16193.1C T16217C T16519C 

MG660535(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D5c1a 13-JUN-2020
A73G  T146C  C150T  C151T  T152C  C182T  G185A  T217C  A263G  309.1C  
315.1C T489C  C522-  A523-  A750G  T1107C A1438G A2706G C3546T A4200T 
T4216C A4769G C4883T C5178A A5301G C7028T A8701G A8860G T9540C A10397G 
A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T A13105G C14766T T14783C A14927G G15043A 
G15301A A15326G T15622C G16129A T16189C T16362C G16390A T16519C 

MG660536(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C4b6 13-JUN-2020
A73G  G143A  A248G  A263G  T489C  C522-  A523-  A750G  A1438G C1788T 
2232.1A A2706G T3552A A3816G A4715G A4769G G6026A C7028T C7196A G8584A 
A8701G A8860G T9540C A9545G A10398G C10400T C10867T T10873C G11719A G11914A 
G11969A C12705T A13263G T14318C C14766T T14783C G15043A T15204C G15301A A15326G 
A15487T C16223T T16298C C16327T T16519C 

MG660537(Altai) Nazhmidenova Haplogroup H8b1 13-JUN-2020
C114T  T146C  T195C  A263G  309.1C 315.1C 315.2C C522-  A523-  G709A  
A750G  T961C  A1438G A4769G A7765G A8860G T10493C A12490G A13101C A15326G 
T16288C T16362C 

MG660538(Altai) Nazhmidenova Haplogroup U4b1a4 13-JUN-2020
A73G  T195C  A263G  309.1C 309.2C 315.1C G499A  C522-  A523-  A750G  
A1438G A1811G A2706G A3672G T4646C A4769G T5999C A6047G C7028T T7705C 
G7853A A8860G C11332T T11339C A11467G G11719A C11965T A12308G G12372A T12957C 
C14620T C14766T A15326G T15693C T16356C T16519C 

MG660539(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D4b1a2a1-T16093C 13-JUN-2020
A73G  A263G  309.1C 315.1C T489C  C522-  A523-  A750G  A1438G A2706G 
G3010A A4769G C4883T C5178A A6881G C7028T G8020A C8414T A8701G A8860G 
T9540C C10181T A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T C13720T G14305A C14668T 
C14766T T14783C C14815T A14927G G15043A G15301A A15326G T15440C C15448A A15951G 
T16093C T16172C C16173T A16215G C16223T G16319A T16362C T16519C 

MG660540(Altai) Nazhmidenova Haplogroup R9b1a2a 13-JUN-2020
A73G  A183G  A263G  A523C  C524G  A750G  A1438G T1541C A2706G C3970T 
A4769G G5460A C7028T A8291G A8860G T10410C C10736T G11719A A12172G T12714C 
G13928C C14766T A15326G G16145A C16192T T16243C T16304C A16309G G16390A T16519C 
C16527T 

MG660541(Altai) Nazhmidenova Haplogroup X2e2a1 13-JUN-2020
A73G   A153G  T195C  A263G  309.1C 315.1C C522-  A523-  A750G  A1438G 
G1719A  A2706G  A3948G A4769G T6221C C6371T C7028T A8860G G11719A C12084T 
C12705T A13327G A13966G T14470C C14766T T15310C A15326G A16182- A16183- T16189C 
16193.1C 16193.2C C16223T C16278T T16519C 

MG660542(Altai) Nazhmidenova Haplogroup R9b1a2a 13-JUN-2020
A73G  A183G  A263G  A523C  C524G  A750G  A1438G T1541C A2706G C3970T 
A4769G G5460A C7028T A8291G A8860G T10410C C10736T G11719A A12172G T12714C 
G13928C C14766T A15326G G16145A C16192T T16243C T16304C A16309G G16390A T16519C 
C16527T 

MG660543(Altai) Nazhmidenova Haplogroup A-T152C 13-JUN-2020
A73G  T152C  A235G  A263G  A523C  C524G  A663G  A750G  A1438G A1736G 
A2706G A3828G G3834A A3892G T4248C A4769G A4824G A4917G C7028T C8794T 
A8860G T10724C G11719A C12705T C14766T C15142T A15326G C16192T C16223T C16290T 
G16319A T16362C 

MG660544(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D4j7 13-JUN-2020
A73G  A263G  T489C  A750G  A1438G A2706G G3010A A4769G C4883T C5178A 
C7028T A7374G C8414T A8701G A8860G T9540C A9578G A10398G C10400T T10873C 
G11696A G11719A C12705T T13753C C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G 
C16082T C16147A C16223T T16362C 

MG660545(Altai) Nazhmidenova Haplogroup X2e2a1 13-JUN-2020
A73G   A153G  T195C  A263G  315.1C C522-  A523-  A750G  A1438G G1719A 
A2706G  A3948G A4769G T6221C C6371T C7028T A8860G G11719A C12084T C12705T 
A13327G A13966G T14470C C14766T T15310C A15326G A16182- A16183- T16189C 16193.1C 
16193.2C C16223T C16278T T16519C 

MG660546(Altai) Nazhmidenova Haplogroup U4b1b1-T16311C 13-JUN-2020
A73G  T146C  T152C  T195C  A263G  309.1C 315.1C G499A  C522-  A523-  
A750G  A1438G A1811G A2706G T4646C A4769G T5999C A6047G C7028T T7705C 
A8860G C11332T T11339C A11467G G11719A A12308G G12372A A12693G A13528G C13565T 
C14620T C14766T A15326G T15693C T16311C T16356C T16519C 

MG660547(Altai) Nazhmidenova Haplogroup G2b2 13-JUN-2020
A73G  T152C  A263G  315.1C T489C  C522-  A523-  G709A  A750G  A1438G 
G1709A A2706G A4769G A4833G T5108C C5601T T5641C A6647T A6932G C7028T 
A8701G A8860G T8877C T9540C A10006G A10398G C10400T T10873C G11719A T11984C 
C12705T A13563G G14569A C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G T16362C T16519C 

MG660548(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D5c1a 13-JUN-2020
A73G  T146C  C150T  C151T  T152C  C182T  G185A  T217C  A263G  309.1C  
315.1C T489C  C522-  A523-  A750G  T1107C A1438G A2706G C3546T A4200T 
T4216C A4769G C4883T C5178A A5301G C7028T A8701G A8860G T9540C A10397G 
A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T A13105G C14766T T14783C A14927G G15043A 
G15301A A15326G T15622C G16129A T16189C T16362C G16390A T16519C 

MG660549(Altai) Nazhmidenova Haplogroup G2b2 13-JUN-2020
A73G  T152C  A263G  309.1C 315.1C T489C  C522-  A523-  G709A  A750G  
A1438G G1709A A2706G A4769G A4833G T5108C C5601T T5641C A6647T A6932G 
C7028T A8701G A8860G T8877C T9540C A10006G A10398G C10400T T10873C G11719A 
T11984C C12705T A13563G G14569A C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G T16362C 
T16519C 

MG660550(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C5c 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  309.1C 315.1C T489C  C522-  A523-  A750G  A1438G 
A2706G T3552A A4715G A4769G C7028T C7196A G8584A A8701G A8860G T9540C 
A9545G A10398G C10400T T10454C T10873C G11719A G11914A C12705T A13263G T14318C 
C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15487T T16093C C16223T T16288C C16291T 
T16298C C16327T G16518T T16519C C16527T 

MG660551(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C5c 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  315.1C  T489C C522-  A523-  A750G  A1438G A2706G 
T3552A A4715G A4769G C7028T C7196A G7830R A8381T G8584A A8701G A8860G 
T9540C A9545G A10398G C10400T T10454C T10873C G11719A G11914A C12705T A13263G 
T14318C C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15487T T16093C C16223T T16288C 
C16291T T16298C C16327T G16518T T16519C C16527T 

MG660552(Altai) Nazhmidenova Haplogroup R9b1a2a 13-JUN-2020
A73G  A183G  A263G  A523C  C524G  A750G  A1438G T1541C A2706G C3970T 
A4769G G5460A C7028T A8291G A8860G T10410C C10736T G11719A A12172G T12714C 
G13928C C14766T A15326G G16145A C16192T T16243C T16304C A16309G G16390A T16519C 
C16527T 

MG660553(Altai) Nazhmidenova Haplogroup U4b1a4 13-JUN-2020
A73G  T195C  A263G  309.1C 315.1C G499A  C522-  A523-  C537T  A750G  
A1438G A1811G A2706G A3672G T4646C A4769G T5999C A6047G C7028T T7705C 
G7853A A8860G C11332T T11339C A11467G G11719A C11965T A12308G G12372A T12957C 
C14620T C14766T A15326G T15693C T16356C T16519C 

MG660554(Altai) Nazhmidenova Haplogroup X2e2a1 13-JUN-2020
A73G  A153G  T195C  A263G  309.1C C522-  A523-  A750G  A1438G  G1719A 
A2706G A3948G A4769G T6221C C6371T C7028T A8860G G11719A C12084T C12705T 
A13327G A13966G T14470C C14766T T15310C A15326G A16183- T16189C 16193.1C C16223T 
C16278T T16519C 

MG660555(Altai) Nazhmidenova Haplogroup U4b1b1-T16311C 13-JUN-2020
A73G  T146C  T152C  T195C  A263G  309.1C 315.1C G499A  C522-  A523-  
A750G  A1438G A1811G A2706G T4646C A4769G T5999C A6047G C7028T T7705C 
A8860G C11332T T11339C A11467G G11719A A12308G G12372A A12693G A13528G C13565T 
C14620T C14766T A15326G T15693C T16311C T16356C T16519C 

MG660556(Altai) Nazhmidenova Haplogroup T2b11 13-JUN-2020
A73G  G207A  A263G  309.1C 315.1C 315.2C C522-  A523-  G709A  A750G  
G930A  A1438G G1709A G1888A A2706G T3398C T4216C A4769G A4917G G5147A 
C7028T G8697A A8860G T10463C A11251G G11719A A11812G G13368A A14233G C14766T 
G14905A A15326G C15452A A15607G G15928A T16126C C16294T C16295T C16296T T16304C 
T16519C 

MG660557(Altai) Nazhmidenova Haplogroup J1b1a1 13-JUN-2020
A73G  C242T  A263G  C295T  C462T  T489C  A750G  A1438G T2158C A2706G 
G3010A T4216C A4769G G5460A C7028T G8269A G8557A A8860G A10398G A11251G 
G11719A G12007A A12612G C12867A C13056T G13708A T13879C C14766T A15326G C15452A 
C16069T T16126C G16145A T16172C C16222T C16261T 

MG660558(Altai) Nazhmidenova Haplogroup H8b1 13-JUN-2020
C114T  T146C  T195C  A263G  309.1C 315.1C C522-  A523-  G709A  A750G  
T961C  A1438G A4769G A7765G A8860G A12490G A13101C A15326G T16288C T16362C 

MG660559(Altai) Nazhmidenova Haplogroup Z1a 13-JUN-2020
A73G  C151T  T152C  A248G  A263G  309.1C T489C  C522-  A523-  A750G  
A1438G A2706G A4715G A4769G G5231A A6752G C7028T C7196A G8584A A8701G 
A8860G T9090C T9540C G10325A A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T C14766T 
T14783C G15043A G15261A G15301A A15326G A15487T T15784C G16129A C16185T C16223T 
T16224C C16260T T16298C T16519C 

MG660560(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D4b2b 13-JUN-2020
A73G  C194T  G205A  A263G  T489C  A523C  C524G  A750G  A1382C A1438G 
C2414T A2706G G3010A A4769G C4883T C5178A C7028T G8020A C8414T A8701G 
A8860G C8964T C9296T T9540C T9824A A9875G A10398G C10400T T10873C G11719A 
T12091C A12373G C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16223T 
T16362C T16519C 

MG660561(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C5c 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  309.1C 315.1C T489C  C522-  A523-  A750G  A1438G 
A2706G T3552A A4715G A4769G C7028T C7196A A8381T G8584A A8701G A8860G 
T9540C A9545G A10398G C10400T T10454C T10873C G11719A G11914A C12705T A13263G 
T14318C C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15487T T16093C C16223T T16288C 
C16291T T16298C G16518T T16519C C16527T 

MG660562(Altai) Nazhmidenova Haplogroup T1a1 13-JUN-2020
A73G  T152C  A263G  G709A  A750G  A1438G G1888A A2706G A3768G T4216C 
A4769G A4917G C7028T G8697A A8860G T9899C T10463C A11251G G11719A C12633A 
G13368A C14766T G14905A A15326G C15452A A15607G G15928A T16126C A16163G C16186T 
T16189C C16294T T16519C 

MG660563(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C4a1a5 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  T489C  A750G  A1438G C1715T 2232.1A A2706G T3552A 
T4080C A4715G A4769G G5460A G6026A G6261A C7028T C7196A T7999C G8584A 
A8701G A8860G T9540C A9545G A10398G C10400T T10873C G11719A G11914A G11969A 
A12672G C12705T A13263G T14318C C14766T T14783C G15043A T15204C G15301A A15326G 
A15487T T15968C T16093C C16223T T16298C C16327T T16519C 

MG660564(Altai) Nazhmidenova Haplogroup T1 13-JUN-2020
A73G  A263G  309.1C 315.1C C522-  A523-  G709A  A750G  A1438G G1888A 
A2706G T4216C A4769G A4917G G5471A C7028T A7543G A8291G C8431T G8697A 
A8860G T10463C A11251G G11719A C12633A G13368A C13788A C14766T G14905A A15326G 
C15452A A15607G G15928A T16126C A16163G C16294T T16519C 

MG660565(Altai) Nazhmidenova Haplogroup T1a1 13-JUN-2020
A73G  T152C  T195C  A263G  G709A  A750G  A1438G G1888A A2706G A3768G 
T4216C A4769G A4917G C7028T G8697A A8860G T9899C T10463C A11251G G11719A 
C12633A G13368A C14766T G14905A A15326G C15452A A15607G G15928A T16126C A16163G 
C16186T T16189C C16294T T16519C 

MG660566(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C5c 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  309.1C 315.1C T489C  C522-  A523-  A750G  A1438G 
A2706G T3552A A4715G A4769G C7028T C7196A A8381T G8584A A8701G A8860G 
T9540C A9545G A10398G C10400T T10454C T10873C G11719A G11914A C12705T A13263G 
T14318C C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15487T T16093C C16223T T16288C 
C16291T T16298C C16327T G16518T T16519C C16527T 

MG660567(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D4o 13-JUN-2020
A73G  T146C  A183G  A263G  T489C  A750G  A1438G A2706G G3010A A4769G 
C4883T C5178A C7028T C8414T A8701G A8860G G9196A T9540C A10398G C10400T 
G10646A T10873C G11719A T11809C A12612G C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A 
G15301A A15326G C16223T C16290T T16362C T16519C 

MG660568(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C5c 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  309.1C 309.2C 315.1C T489C  C522-  A523-  A750G  
A1438G A2706G T3552A A4715G A4769G C7028T C7196A G8584A A8701G A8860G 
T9540C A9545G A10398G C10400T T10454C T10873C G11719A G11914A C12705T A13263G 
T14318C C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15487T T16093C C16223T T16288C 
C16291T T16298C C16327T G16518T T16519C C16527T 

MG660569(Altai) Nazhmidenova Haplogroup J1b1a1 13-JUN-2020
A73G  C242T  A263G  C295T  C462T  T489C  A750G  A1438G T2158C A2706G 
G3010A T4216C A4769G G5460A C7028T G8269A G8557A A8860G A10398G A11251G 
G11719A G12007A A12612G C12867A C13056T G13708A T13879C C14766T A15326G C15452A 
C16069T T16126C G16145A T16172C T16189C C16222T C16261T 

MG660570(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D4j8 13-JUN-2020
A73G  T195C  A263G  309.1C 315.1C T489C  C522-  A523-  A750G  A1438G 
A2706G G3010A A4769G C4883T C5178A C7028T C8414T A8701G A8860G T9540C 
A10398G C10400T T10873C G11696A G11719A C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A 
G15301A A15326G C16174T C16223T A16293G T16362C 

MG660571(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C4a1a4a 13-JUN-2020
A73G  T195C  A248G  A263G  T489C  C522-  A523-  A750G  A1438G C1715T 
2232.1A A2706G T3552A T4688C A4715G A4769G G6026A C7028T C7196A T7999C 
G8584A A8701G A8860G T9540C A9545G A10398G C10400T T10873C T10908C G11719A 
G11914A G11969A A12672G C12705T G12940A A13263G T14318C C14766T T14783C G15043A 
T15204C G15301A A15326G A15487T T15968C G16129A C16150T C16223T T16298C C16327T 
T16519C 

MG660572(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C4a2a1 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  T489C  A750G  A1438G 2232.1A A2706G T3552A A4715G 
A4769G G6026A C7028T C7196A G8485A G8584A A8701G T8793C A8860G T9540C 
A9545G A10398G C10400T T10873C G11719A G11914A G11969A A12672G C12705T A13263G 
T14318C C14766T T14783C G15043A T15204C G15301A A15326G A15487T A16171G C16223T 
T16298C C16327T C16344T T16357C T16519C 

MG660573(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C4a1a5 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  T489C  A750G  A1438G C1715T 2232.1A A2706G T3552A 
T4080C A4715G A4769G G5460A G6026A G6261A C7028T C7196A T7999C G8584A 
A8701G A8860G T9540C A9545G A10398G C10400T T10873C G11719A G11914A G11969A 
A12672G C12705T A13263G T14318C C14766T T14783C G15043A T15204C G15301A A15326G 
A15487T T15968C T16093C C16223T T16298C C16327T T16519C 

MG660574(Altai) Nazhmidenova Haplogroup M8a2-T152C 13-JUN-2020
A73G  T152C  A263G  T489C  A750G  A1438G A2706G C2835T A4715G A4769G 
G6179A C7028T C7196A G8584A C8684T A8701G A8860G T9540C A10398G C10400T 
T10873C G11719A A12172G C12705T T14470C C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G 
A15487T G15734A C16184T C16223T T16298C G16319A 

MG660575(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C4a2a1 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  T489C  A750G  A1438G 2232.1A A2706G T3552A A4715G 
A4769G G6026A C7028T C7196A G8485A G8584A A8701G T8793C A8860G T9540C 
A9545G A10398G C10400T T10873C G11719A G11914A G11969A A12672G C12705T A13263G 
T14318C C14766T T14783C G15043A T15204C G15301A A15326G A15487T A16171G C16223T 
T16298C C16327T C16344T T16357C T16519C 

MG660576(Altai) Nazhmidenova Haplogroup U4a2c 13-JUN-2020
A73G  T195C  A263G  T310C  G316C  G499A  A750G  A1438G A1811G A2706G 
T4646C C4652T A4769G T5999C A6047G C7028T T8567C C8818T A8860G G9548A 
C11332T A11467G G11719A A12308G G12372A C14620T A15326G T15693C T16356C T16519C 

MG660577(Altai) Nazhmidenova Haplogroup F1a1 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  A523C  C524G  A750G  A1438G A2706G C3970T C4086T 
A4769G C5435T T6216C T6392C G6962A C7028T A8860G G9053A G9548A G10310A 
T10609C G11719A G12406A C12882T G13759A G13928C C14766T A15326G A16162G T16172C 
T16304C T16519C 

MG660578(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C4a1a5 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  T489C  A750G  A1438G C1715T 2232.1A A2706G T3552A 
T4080C A4715G A4769G G5460A G6026A G6261A C7028T C7196A T7999C G8584A 
A8701G A8860G T9540C A9545G A10398G C10400T T10873C G11719A G11914A G11969A 
A12672G C12705T A13263G T14318C C14766T T14783C G15043A T15204C G15301A A15326G 
A15487T T15968C T16093C C16223T T16298C C16327T T16519C 

MG660579(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C5c 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  309.1C 315.1C T489C  C522-  A523-  A750G  A1438G 
A2706G T3552A A4715G A4769G C7028T C7196A G8584A A8701G A8860G T9540C 
A9545G A10398G C10400T T10454C T10873C G11719A G11914A C12705T A13263G T14318C 
C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15487T T16093C C16223T T16288C C16291T 
T16298C C16327T G16518T T16519C C16527T 

MG660580(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D4j7 13-JUN-2020
A73G  A263G  T489C  A750G  A1438G A2706G G3010A A4769G C4883T C5178A 
C7028T C8414T A8701G A8860G T9540C A9578G A10398G C10400T T10873C G11696A 
G11719A C12705T T13753C C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16082T 
C16147A C16223T T16362C 

MG660581(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D4o1 13-JUN-2020
A73G  A189G  T195C  A263G  309.1C 315.1C T489C  C522-  A523-  A750G  
A1438G A2706G G3010A A4769G C4883T C5178A G6917A C7028T C8414T A8701G 
A8860G T9540C T9833C A10398G C10400T G10646A T10873C G11719A C12705T T13500C 
C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A16183- C16184G T16189C 16193.1C 
C16223T G16274A C16290T G16319A T16362C T16519C 

MG660582(Altai) Nazhmidenova Haplogroup M7b1b 13-JUN-2020
A73G  T152C  A263G  T489C  A750G  C958T  A1438G A2706G C4071T A4769G 
A5351G G5460A C6455T C7028T T7684C G7853A A8701G A8860G A9051G T9540C 
T9824C A10398G C10400T T10873C G11719A A12358G C12405T C12705T A14053G A14314G 
C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A T16152C C16179T C16192T C16223T 
T16362C 

MG660583(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D4o 13-JUN-2020
A73G  T146C  A183G  A263G  T489C  A750G  A1438G A2706G G3010A A4769G 
C4883T C5178A C7028T C8414T A8701G A8860G G9196A T9540C A10398G C10400T 
G10646A T10873C G11719A T11809C A12612G C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A 
G15301A A15326G C16223T C16290T T16362C T16519C 

MG660584(Altai) Nazhmidenova Haplogroup T1 13-JUN-2020
A73G  A263G  309.1C 315.1C C522-  A523-  G709A  A750G  A1438G G1888A 
A2706G T4216C A4769G A4917G G5471A C7028T A7543G A8291G C8431T G8697A 
A8860G T10463C A11251G G11719A C12633A G13368A C13788A C14766T G14905A A15326G 
C15452A A15607G G15928A T16126C A16163G C16294T T16519C 

MG660585(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D4b2b 13-JUN-2020
A73G  C194T  G205A  A263G  T489C  A523C  C524G  A750G  A1382C A1438G 
C2414T A2706G G3010A A4769G C4883T C5178A C7028T G8020A C8414T A8701G 
A8860G C8964T C9296T T9540C T9824A A9875G A10398G C10400T T10873C G11719A 
T12091C A12373G C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16223T 
T16362C T16519C 

MG660586(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D4e4a 13-JUN-2020
A73G  A263G  309.1C T489C  C522-  A523-  A750G  A1438G A1935G A2706G 
G3010A A4769G C4883T C5178A C7028T C8414T A8683G A8701G A8860G T9540C 
A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A C12705T T14180C C14668T C14766T T14783C 
G14905A G15043A G15301A A15326G C16223T G16244A T16362C 

MG660587(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D4j8 13-JUN-2020
A73G  A263G  T310C  T489C  A750G  A1438G A2706G G3010A A4769G C4883T 
C4955T C5178A C7028T C8414T A8701G A8860G T9540C A10398G C10400T T10873C 
G11696A G11719A C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16174T 
C16223T T16362C 

MG660588(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C4a1a5 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  T489C  A523C  C524G  A750G  A1438G C1715T A2706G 
T3552A T4080C A4715G A4769G G5460A G6026A G6261A C7028T C7196A T7999C 
G8584A A8701G A8860G T9540C A9545G A10398G C10400T T10873C G11719A G11914A 
G11969A A12672G C12705T A13263G T14318C C14766T T14783C G15043A T15204C G15301A 
A15326G A15487T T15968C T16093C C16223T T16298C C16327T T16519C 

MG660589(Altai) Nazhmidenova Haplogroup M11d 13-JUN-2020
C64T  T65C  A73G  A188G  A200G  A215G  A263G  T318C  A326G  T471C  
T489C  A750G  T1095C A1438G A2706G A3523G A3565G A4769G G6383A C6531T 
C7028T G7642A A8108G G8557A A8701G A8860G T9540C T9950C A10398G C10400T 
T10873C A11350G G11719A G11969A C12705T C14766T T14783C A14890G G15043A G15301A 
A15326G T16189C C16223T C16295T T16519C 

MG660590(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D4o 13-JUN-2020
A73G  T146C  A183G  A263G  T489C  A750G  A1438G A2706G G3010A A4769G 
C4883T C5178A C7028T C8414T A8701G A8860G G9196A T9540C A10398G C10400T 
G10646A T10873C G11719A T11809C A12612G C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A 
G15301A A15326G C16223T C16290T T16362C T16519C 

MG660591(Altai) Nazhmidenova Haplogroup J1 13-JUN-2020
A73G  G228A  A263G  C295T  T310C  C324T  C462T  T489C  A523C  C524G  
A750G  A1438G G1462A  A2706G G3010A G3531A T4216C T4509C A4769G A4824G 
G5054C C7028T A8521G  A8860G A10398G A11251G G11719A T11827C T12130C T12134C 
A12612G T13326C G13708A C14766T G14831A A15326G C15452A C15523T C16069T T16126C 
A16183- T16189C 16193.1C T16243C C16294T 

MG660592(Altai) Nazhmidenova Haplogroup N1a1a1a1a 13-JUN-2020
A73G  T152C  T199C  T204C  A263G  T310C  T669C  A750G  A1438G G1719A 
A2706G T3336C A4769G A5315G G5744A T6641C C7028T C8164T A8860G A8901G 
G9300A T10238C A10398G G11719A G12501A C12705T A13780G C14766T G15043A A15326G 
C16147A T16172C T16189C C16223T C16248T C16320T C16355T T16519C 

MG660593(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C5c 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  T310C  T489C  A750G  A1438G A2706G T3552A A4715G 
A4769G C7028T C7196A G8584A A8701G A8860G T9540C A9545G A10398G C10400T 
T10454C T10873C G11719A G11914A C12705T A13263G T14318C C14766T T14783C G15043A 
G15301A A15326G A15487T T16093C C16223T T16288C C16291T T16298C C16327T G16518T 
T16519C C16527T 

MG660594(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D4j8 13-JUN-2020
A73G  A263G  T310C  T489C  A750G  A1438G A2706G G3010A A4769G C4883T 
C4955T C5178A C7028T C8414T A8701G A8860G T9540C A10398G C10400T T10873C 
G11696A G11719A C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16174T 
C16223T T16362C 

MG660595(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C5c 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  T310C  T489C  A750G  A1438G A2706G T3552A A4715G 
A4769G C7028T C7196A G8584A A8701G A8860G T9540C A9545G A10398G C10400T 
T10454C T10873C G11719A G11914A C12705T A13263G T14318C C14766T T14783C G15043A 
G15301A A15326G A15487T T16093C C16223T T16288C C16291T T16298C C16327T G16518T 
T16519C C16527T 

MG660596(Altai) Nazhmidenova Haplogroup T1 13-JUN-2020
A73G  A263G  T310C  G709A  A750G  A1438G G1888A A2706G T4216C A4769G 
A4917G G5471A C7028T A7543G A8291G C8431T G8697A A8860G T10463C A11251G 
G11719A C12633A G13368A C13788A C14766T G14905A A15326G C15452A A15607G G15928A 
T16126C A16163G C16294T T16519C 

MG660597(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D4e4a 13-JUN-2020
A73G  A263G  T310C  T489C  A750G  A1438G A1935G A2706G G3010A A4769G 
C4883T C5178A C7028T C8414T A8683G A8701G A8860G T9540C A10398G C10400T 
T10873C C11215T G11719A C12705T T14180C C14668T C14766T T14783C G14905A G15043A 
G15301A A15326G C16223T G16244A T16362C 

MG660598(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D4j-T16311C 13-JUN-2020
A73G  C150T  A263G  T489C  A750G  A1438G A2706G G3010A A3744G A4769G 
C4883T T5021C C5178A C7028T C8414T A8701G A8860G T9540C A10398G C10400T 
T10873C G11696A G11719A C12705T C13377T C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A 
A15326G T15672C A16171G C16223T T16311C T16362C 

MG660599(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C4a2a1 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  T489C  A750G  A1438G A2706G T3552A A4715G A4769G 
G6026A C7028T C7196A G8485A G8584A A8701G T8793C A8860G T9540C A9545G 
A10398G C10400T T10873C G11719A G11914A G11969A A12672G C12705T A13263G T14318C 
C14766T T14783C G15043A T15204C G15301A A15326G A15487T A16171G C16223T T16298C 
C16327T C16344T T16357C T16519C 

MG660600(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D4j7 13-JUN-2020
A73G  A263G  T489C  A750G  A1438G A2706G G3010A A4769G C4883T C5178A 
C7028T C8414T A8701G A8860G T9540C A9578G A10398G C10400T T10873C G11696A 
G11719A C12705T T13753C C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16082T 
C16147A C16223T T16362C 

MG660601(Altai) Nazhmidenova Haplogroup D4j8 13-JUN-2020
A73G  A263G  T310C  T489C  A750G  A1438G A2706G G3010A A4769G C4883T 
C4955T C5178A C7028T C8414T A8701G A8860G T9540C A10398G C10400T T10873C 
G11696A G11719A C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16174T 
C16223T T16362C 

MG660602(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C4e 13-JUN-2020
A73G  C151T  T152C  A248G  A263G  T310C  T489C  A750G  A1438G A2706G 
T3552A A4715G A4769G G6026A C7028T C7196A A7307G G8584A A8701G A8860G 
T9540C A9545G A10398G C10400T T10873C G11719A G11914A G11969A C12705T A13263G 
T14318C C14392T C14766T T14783C G15043A T15204C G15301A A15326G T15479C A15487T 
C16223T T16298C C16327T T16519C 

MG660603(Altai) Nazhmidenova Haplogroup B4b1a3a 13-JUN-2020
A73G  T146C  G207A  A263G  T310C  T408A  G499A  C522-  A523-  A750G  
A827G  A1438G A2706G A4769G G4820A G6023A T6413C C7028T C8285- A8860G 
G9055A A9338T T9615C T11253C G11719A G13590A A14133G C14766T A15326G C15535T 
T16086C T16136C A16182- A16183- T16189C 16193.1C 16193.2C T16217C T16519C 

MG660604(Altai) Nazhmidenova Haplogroup U5a1d2b 13-JUN-2020
A73G  A263G  T310C  C522-  A523-  A574C  A750G  A1438G A2706G T3027C 
T3197C T3552C A4769G G4924C C7028T A8860G G9477A T10858C A11467G G11719A 
A12308G G12372A T13617C T14110C C14766T A14793G G15217A A15218G A15326G C16192T 
A16241G C16256T C16270T C16287T T16304C T16325C A16399G 

MG660605(Altai) Nazhmidenova Haplogroup F2b1 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  T310C  A523C  C524G  A750G  T1005C A1438G T1824C 
A2706G C3970T A4769G A4811G T5090C T6392C T6782C C7028T A7828G A8860G 
T10304C G10310A T10535C G10586A G11719A T12338C G13708A G13928C C14766T A15326G 
T16092A C16291T T16304C 

MG660606(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C4b6 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  T489C  A750G  A1438G C1788T A2706G T3552A A3816G 
A4715G A4769G G5973A G6026A C7028T C7196A G8584A A8701G A8860G T9540C 
A9545G A10398G C10400T C10867T T10873C G11719A G11914A G11969A C12705T A13263G 
T14318C C14766T T14783C G15043A T15204C G15301A A15326G A15487T C16223T T16298C 
T16311C C16327T T16519C 

MG660607(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C4b3 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  T310C  T489C  A750G  A1438G A2706G T3552A A3816G 
A4715G A4769G G6026A C7028T C7196A G8584A A8701G A8860G T9540C A9545G 
A10398G C10400T T10873C G11719A G11914A G11969A C12705T A13263G T13401C T14318C 
C14766T T14783C G15043A T15204C G15301A A15326G A15487T C16223T C16291T T16298C 
C16327T T16519C 

MG660608(Altai) Nazhmidenova Haplogroup C4b6 13-JUN-2020
A73G  A248G  A263G  T489C  A750G  A1438G C1788T A2706G T3552A A3816G 
A4715G A4769G G5973A G6026A C7028T C7196A G8584A A8701G A8860G T9540C 
A9545G A10398G C10400T C10867T T10873C G11719A G11914A G11969A C12705T A13263G 
T14318C C14766T T14783C G15043A T15204C G15301A A15326G A15487T C16223T T16298C 
C16327T T16519C Back


2020