Lippold-19 'mtDNA'


KF451714(HGDP01261-Mozabite) Lippold Haplogroup L2a1 07-OCT-2014
A73G  G143A  T146C  T152C  T195C  A263G  309.1C 315.1C A750G  G769A  
G1018A C1120T A1438G T2416C A2706G C2789T C3594T A4104G A4769G C7028T 
T7175C C7256T C7274T G7521A A7771G G8206A A8701G A8860G A9221G T9540C 
T10115C A10398G T10873C G11719A G11914A T11944C A12693G C12705T G13590A C13650T 
A13803G A14566G C14766T G15301A A15326G T15784C T16189C C16223T C16278T C16292T 
C16294T A16309G G16390A 

KF451715(HGDP01262-Mozabite) Lippold Haplogroup V 07-OCT-2014
A153G  A263G  315.1C A750G  A761G  A1438G A2706G G4580A T4703C A4769G 
C7028T A8860G A13681G A15326G C15904T T16298C 

KF451716(HGDP01263-Mozabite) Lippold Haplogroup H 07-OCT-2014
A263G  309.1C  309.2C 315.1C A750G  A1438G A4769G A8860G T8937C A15326G 
T16519C 

KF451717(HGDP01264-Mozabite) Lippold Haplogroup H1v 07-OCT-2014
T146C  A263G  309.1C  315.1C A750G  A1438G G3010A A4769G A8860G T10101C 
C10314T A13676N A15326G T16519C 

KF451718(HGDP01265-Mozabite) Lippold Haplogroup H5a1 07-OCT-2014
A263G  T310C  C456T  G513A  A750G  A1438G T4336C A4769G T5788C A8860G 
A9254G C12094T A15326G C15833T T16189C T16304C 

KF451719(HGDP01266-Mozabite) Lippold Haplogroup J2a2 07-OCT-2014
A73G  C150T  T195C  A263G  C295T  315.1C T489C  C522-  A523-  A750G  
A1438G A2706G T4216C A4769G T5493C T6671C C7028T A7076G C7476T A8860G 
C8958T A10398G A10499G A11002G G11016A A11251G G11377A G11719A A12570G A12612G 
A13134G G13708A G13759A C14766T G15148A G15257A A15326G C15452A A15679G C16069T 
T16126C C16147T 

KF451720(HGDP01267-Mozabite) Lippold Haplogroup H1v 07-OCT-2014
T146C  A263G  C309N  T310C  A750G  A1438G G3010A A4769G G7013N A8860G 
T10101C C10314T A15326G T16519C 

KF451721(HGDP01268-Mozabite) Lippold Haplogroup U6a1a 07-OCT-2014
A73G  A263G  T310C  A750G  A1438G A2706G A3348G  C3969T T4172A A4769G 
C7028T G7805A A8860G A11467G G11719A C11938T A12308G G12372A A14179G C14766T 
A14927G A15258G A15326G T16172C A16183- T16189C 16193.1C A16219G C16239T C16278T 

KF451722(HGDP01269-Mozabite) Lippold Haplogroup U3a 07-OCT-2014
A73G  C150T  A263G  309.1C 315.1C A750G  A1438G A1811G A2294G A2706G 
T4703C A4769G C6518T C7028T A8860G G9266A A10506G A11467G G11719A A12308G 
G12372A C13934T C14073T A14118G A14139G C14766T C15100T A15326G T15454C C16148T 
A16343G G16390A T16519C 

KF451723(HGDP01270-Mozabite) Lippold Haplogroup L3e2a 07-OCT-2014
A73G  C150T  T195C  A263G  315.1C A750G  A1438G A1737G T2352C A2706G 
A4769G T4823C C6200T C7028T A8701G A8860G T9540C A10398G A10819G T10873C 
A11347G G11719A C12705T A13105G T14212C C14766T G14869A G14905A G15301A A15326G 
C16223T C16320T T16325C T16519C 

KF451724(HGDP01271-Mozabite) Lippold Haplogroup J2a2 07-OCT-2014
A73G  C150T  T195C  T204C  G207A  A263G  C295T  315.1C T489C  C522-  
A523-  A750G  A1438G A2706G T4216C A4769G T5493C T6671C C7028T A7076G 
C7476T A8860G C8958T A10398G A10499G A11002G G11016A G11149A A11251G T11253C 
G11377A G11719A A12570G A12612G G13708A G13759A C14766T G15148A G15257A A15326G 
C15452A A15679G C16069T T16126C 

KF451725(HGDP01272-Mozabite) Lippold Haplogroup U6a1a 07-OCT-2014
A73G  A263G  T310C  A750G  A1438G A2706G A3348G  C3969T T4172A A4769G 
C7028T G7805A A8860G A11467G G11719A C11938T A12308G G12372A A14179G C14766T 
A14927G A15258G A15326G T16172C A16183- T16189C 16193.1C A16219G C16239T C16278T 

KF451726(HGDP01273-Mozabite) Lippold Haplogroup V 07-OCT-2014
T72C  A263G  309.1C 315.1C A750G  A1438G A2706G G4580A A4769G T5981C 
C7028T A8860G C14629T G14861A A15326G C15904T T16086C T16298C 

KF451727(HGDP01274-Mozabite) Lippold Haplogroup U6a1a1 07-OCT-2014
A73G  A263G  309.1C 315.1C A750G  A942G  A1438G A2706G  A3348G C3969T 
T4172A A4769G C7028T G7805A A8860G A11467G G11719A C11938T A12308G G12372A 
A14179G C14766T A14927G A15326G T16172C A16183- T16189C 16193.1C A16219G C16239T 
C16278T 

KF451728(HGDP01275-Mozabite) Lippold Haplogroup V 07-OCT-2014
T72C  A263G  T310C  A750G  A1438G A2706G G4580A A4769G C7028T A8860G 
C14629T A15326G C15904T T16298C T16519C 

KF451729(HGDP01276-Mozabite) Lippold Haplogroup L3b1a 07-OCT-2014
A73G  A263G  309.1C 315.1C C522-  A523-  A750G  A1438G A2706G A3441G 
C3450T A4769G A5581G G5773A T6221C C7028T A8701G A8860G C9449T T9540C 
A10086G C10181T G10373A A10398G T10873C A11002G G11719A C12705T A13105G C13914A 
C14766T T15299C G15301A A15311G A15326G A15824G T15940- C16223T C16278T T16362C 
T16519C 

KF451730(HGDP01277-Mozabite) Lippold Haplogroup U3a 07-OCT-2014
A73G  C150T  A263G  309.1C 315.1C A750G  A1438G A1811G A2294G A2706G 
T4703C A4769G C6518T C7028T A8860G G9266A A10506G A11467G G11719A A12308G 
G12372A C13934T C14073T A14118G A14139G C14766T C15100T A15326G T15454C C16148T 
A16343G G16390A T16519C 

KF451731(HGDP01278-Mozabite) Lippold Haplogroup U3a 07-OCT-2014
A73G  C150T  A263G  309.1C 315.1C A750G  A1438G A1811G A2294G A2706G 
T4703C A4769G C6518T C7028T A8860G G9266A A10506G C11291T A11467G G11719A 
A12308G G12372A C13934T C14073T A14118G A14139G C14766T C15100T A15326G T15454C 
C16148T A16343G G16390A T16519C 

KF451732(HGDP01279-Mozabite) Lippold Haplogroup U8b1 07-OCT-2014
A73G  T195C  A263G  309.1C 315.1C C522-  A523-  A750G  A1438G A1811G 
A2706G A3480G A4769G C6546T A6599G C7028T C7567T A8860G G9055A C9650T 
T9698C A11467G G11719A A12308G G12372A T12477C G12771A C14167T C14766T G14831A 
C15031T A15326G T16172C T16189C C16234T T16311C T16519C 

KF451733(HGDP01280-Mozabite) Lippold Haplogroup U6a5 07-OCT-2014
A73G  A263G  309.1C 315.1C A750G  A1438G A2706G A3348G G3591A A4769G 
T6407C C7028T G7642A G7805A A8860G A10398G A11467G G11719A A12308G G12372A 
G13590A A14179G C14766T A15326G G15927A T16172C T16189C A16219G C16278T T16519C 

KF451734(HGDP01282-Mozabite) Lippold Haplogroup L3e2a1b1 07-OCT-2014
A73G  C150T  T195C  C198T  A263G  315.1C G499A  A750G  A1438G T2352C 
A2706G A4769G T4823C T6413C C7028T G7444A A8701G A8860G T9540C A10398G 
C10400T A10819G T10873C G11719A C12705T A13105G T14212C C14766T G14869A G14905A 
G15301A A15326G C16223T C16320T A16399G T16519C 

KF451735(HGDP01283-Mandenka) Lippold Haplogroup L2a1c 07-OCT-2014
A73G  G143A  T146C  T152C  T195C  A263G  309.1C 315.1C A644G  A750G  
G769A  G1018A A1438G T2416C A2706G C2789T G3010A C3594T A4104G A4769G 
A6663G C7028T T7175C C7256T C7274T A7299G G7521A A7771G G8206A A8659G 
A8701G A8860G A9221G G9438A T9540C C9812A T10115C A10398G T10873C C10903T 
G11719A G11914A T11944C A12693G C12705T G13590A C13650T A13803G A14566G C14766T 
G15301A A15326G T15784C A15924G T16093C G16213A C16223T C16278T C16294T A16309G 
G16390A T16519C 

KF451736(HGDP01284-Mandenka) Lippold Haplogroup L2c 07-OCT-2014
A73G  A93G  T146C  C150T  T152C  C182T  T195C  C198T  A263G  T310C  
C311N  C325T  G513A  C522-  A523-  T680C  G709A  A750G  G769A  G1018A 
A1438G G1442A C2332T T2416C A2589G A2706G T3200A C3594T A4104G A4769G 
C5255T C6521T C7028T C7256T G7521A T7624A G8206A A8701G T8733C A8860G 
A9221G T9540C T10115C A10398G T10873C G11719A T11944C G12236A C12705T G13590A 
C13650T G13928C G13958C C14766T G15077A G15110A G15217A G15301A A15326G C15849T 
T16093N C16223T C16234T C16278T G16390A 

KF451737(HGDP01285-Mandenka) Lippold Haplogroup L2a1c3 07-OCT-2014
A73G  G143A  T146C  T152C  T195C  A263G  309.1C 315.1C A750G  G769A  
G1018A A1438G T2416C A2706G C2789T G3010A C3594T A4104G A4206G A4769G 
A6663G C7028T T7175C C7256T C7274T G7521A G7762A A7771G G8206A A8701G 
A8860G A9221G T9540C G9932A T10115C A10398G T10410C T10873C G11719A G11914A 
T11944C A12693G C12705T G13590A C13650T A13803G A14566G C14766T G15301A A15326G 
T15784C C16148T C16150T C16223T C16278T C16294T C16355T G16390A 

KF451738(HGDP01286-Mandenka) Lippold Haplogroup L1b1a 07-OCT-2014
A73G  T152C  C182T  G185T  T195C  G247A  A263G  315.1C A357G  C522-  
A523-  G709A  T710C  A750G  G769A  T825A  G1018A T1738C T2352C A2706G 
G2758A A2768G T2885C T3308C C3594T G3666A G3693A A4104G A4769G A5026N 
A5036G G5046A T5393C T5655C C6548T T6827C A6989G C7028T A7055G A7146G 
C7256T T7389C G7521A C7867T A8248G C8468T C8655T A8701G A8860G T9540C 
T10045C A10398G G10688A T10810C T10873C G11719A C12480T T12519C C12705T A13105G 
C13506T C13650T T13789C T13879C C13880A T14178C A14203G G14560A C14766T A14769G 
T15115C A15326G T16126C G16145A C16187T T16189C C16223T C16264T C16270T C16278T 
A16293G T16311C T16519C 

KF451739(HGDP01287-Han) Lippold Haplogroup M8a2b 07-OCT-2014
A73G  T152C  A263G  C309N  T310C  T489C  A750G  A1438G A2706G C2835T 
C4670T A4715G A4769G T5291C G6179A T6671C C7028T C7196A G8584A C8684T 
A8701G A8860G C9301T T9540C A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T A13050G 
T14470C C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15487T C16184T C16223T T16298C 
G16319A C16355T 

KF451740(HGDP01288-Han) Lippold Haplogroup F2 07-OCT-2014
A73G  A235G  A249-  A263G  315.1C A750G  T1005C C1009T A1438G T1824C 
A2706G C3970T A4769G T6392C C7028T A7828G A8860G G10310A C10527T T10535C 
G10586A G11719A T12338C G13708A G13928C C14766T A15326G T15388C C15529T T16189C 
C16295T 

KF451741(HGDP01289-Han) Lippold Haplogroup C7a1c 07-OCT-2014
A73G  T146C  A249-  A263G  309.1N T310C  T489C  A750G  A1438G A2706G 
T3552A T4047C A4715G A4769G G5821A C5987T A6338G C7028T C7196A G7853A 
G8584A A8701G A8860G T9540C A9545G A10398G C10400T T10873C G11719A G11914A 
C12705T T12957C A13263G A13681G T14318C C14766T T14783C A14978G G15043A T15071N 
G15301A A15326G A15487T A15951G C16223T T16298C A16326G C16327T T16519C 

KF451742(HGDP01290-Han) Lippold Haplogroup M7b1 07-OCT-2014
A73G  C150T  C182T  T199C  A263G  315.1C C459-  T489C  A750G  A1438G 
T1806C A2706G G4048A C4071T A4164G A4769G A5351G G5460A C6455T T6680C 
C7028T T7684C G7853A A8701G A8860G T9540C T9824C A10398G C10400T T10873C 
G11719A C12405T C12705T T12811C C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A 
C16192T C16223T T16297C 

KF451743(HGDP01291-Han) Lippold Haplogroup D4j 07-OCT-2014
A73G  T146C  G185A  A263G  315.1C T489C  A750G  A1438G A2706G G3010A 
A4769G C4883T C5178A C7028T C8414T A8701G A8860G T9540C T10361C A10398G 
C10400T T10873C G11377A G11696A G11719A C12705T C14668T C14766T T14783C C14989T 
G15043A G15301A A15326G C15529A C16223T T16362C 

KF451744(HGDP01292-Han) Lippold Haplogroup F1a1 07-OCT-2014
A73G  A249-  A263G  315.1C C522-  A523-  A750G  A1438G A2706G C3970T 
C4086T A4769G T6392C G6962A C7028T G7859A A8860G G9053A G9548A G10310A 
T10609C G10685A T11253C G11719A G12406A C12882T G13759A G13928C C14766T A15326G 
G16129A A16162G T16172C T16304C T16519C 

KF451745(HGDP01293-Han) Lippold Haplogroup B5b2 07-OCT-2014
A73G  G103A  T131C  T146C  A263G  T310C  C522-  A523-  G709A  A750G  
A1438G G1598A C2078T  A2706G A4769G A4895G C7028T C8281- C8282- C8283- 
C8284- C8285- T8286-  C8287- T8288- A8289- G8584A C8829T A8860G T9103C 
T9950C A10398G G11719A A12223G A12280G A12361G A12781G G13928A C14766T C15223T 
A15326G C15508T A15662G T15850C A15851G G15927A C16111T G16129A T16140C A16182- 
A16183- T16189C 16193.1C C16234T T16243C C16266A T16297C A16463G T16519C 

KF451746(HGDP01294-Han) Lippold Haplogroup M7b3 07-OCT-2014
A73G  T199C  A263G  315.1C T489C  A750G  A1438G G1664A A2706G G4048A 
C4071T A4164G A4769G A5351G G5460A T6351C C6455T T6680C C7028T T7684C 
G7853A A8701G A8860G T9540C T9824C A10398G C10400T C10497T T10873C G11719A 
T12121C C12405T C12705T C14115T C14766T T14783C T14969C G15043A A15196G G15301A 
A15326G T16086C A16265C T16297C T16324C A16399G 

KF451747(HGDP01295-Han) Lippold Haplogroup B4 07-OCT-2014
A73G  A263G  T310C  A750G  A1438G A2706G A4769G T5483C G6962A C7028T 
C8281- C8282- C8283- C8284- C8285- T8286- C8287- T8288- A8289- A8860G 
G11719A C14766T A15326G A16182- A16183- T16189C T16217C C16261T 

KF451748(HGDP01296-Han) Lippold Haplogroup D4o1 07-OCT-2014
A73G  T195C  A263G  T310C  T489C  A750G  A1438G A2706G G3010A A4769G 
C4883T C5178A G6917A C7028T C8414T A8701G  A8860G T9540C T9833C A10398G 
C10400T G10646A T10873C G11719A C12705T T13500C C14668T C14766T T14783C G15043A 
G15301A A15326G A16183- C16184G T16189C 16193.1C C16223T G16274A C16290T G16319A 
T16362C T16519C 

KF451749(HGDP01297-Uygur) Lippold Haplogroup M18 07-OCT-2014
A73G  A93G  T246C  A263G  309.1C 315.1C T489C  A750G  A1438G A2706G 
A4769G C7028T G8027A A8701G A8860G C9512T T9540C A10398G C10400T T10873C 
G11719A G12007A C12498T C12705T G13135A C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G 
T16093C C16134T C16218N C16223T A16318C T16519C 

KF451750(HGDP01298-Uygur) Lippold Haplogroup F1b1 07-OCT-2014
A73G  A249-  A263G  315.1C  C522-  A523-  A750G  A1438G G1709T A2706G 
C3970T A4732G A4769G G5147A  T6392C G6962A C7028T T7547C T8104C A8860G 
G10310A T10609C C10976T G11719A G12406A C12633T C12882T G13928C G14476A C14766T 
A15326G A16183- T16189C 16193.1C C16232A T16249C T16304C T16311C T16519C 

KF451751(HGDP01299-Uygur) Lippold Haplogroup H 07-OCT-2014
C262T  A263G  309.1N  T310C  A750G  A1438G A4769G G5460A A8860G T10124C 
A14118G A15326G G15617A 

KF451752(HGDP01300-Uygur) Lippold Haplogroup F1b1 07-OCT-2014
A73G  T152C  T204C  A249-  A263G  315.1C C522-  A523-  A750G  A1438G 
A2706G C3970T A4732G A4769G G5147A T6392C G6962A C7028T  T8772C A8860G 
T10227C G10310A T10609C C10976T G11719A G12406A C12633T C12882T C13122T G13928C 
G14476A C14766T A15326G T16172C C16179T A16183- T16189C 16193.1C C16232A T16249C 
T16304C T16311C 

KF451753(HGDP01301-Uygur) Lippold Haplogroup B4 07-OCT-2014
A73G  A263G  315.1C A750G  A1438G A2706G T3083C A4769G T5483C  C7028T 
G7382N C8281- C8282- C8283- C8284- C8285- T8286- C8287- T8288-  A8289- 
G8764A A8860G G11719A C14766T A15326G A16182- A16183- T16189C 16193.1C T16217C 
C16261T A16305T 

KF451754(HGDP01302-Uygur) Lippold Haplogroup U5a1 07-OCT-2014
A73G  A263G  T310C  A750G  A1438G A2706G T3197C A3395G A4769G C7028T 
A8860G G9477A A11467G G11719A A12308G G12372A T13617C C14766T A14793G A15218G 
A15326G C16192T C16256T C16270T A16399G 

KF451755(HGDP01303-Uygur) Lippold Haplogroup R2 07-OCT-2014
A73G  T146C  C150T  T152C  A263G  C309N  T310C  C311N  A750G  A1438G 
A2706G T4216C C4847T C7028T T7657C G8027A T8473C A8860G G9932A T10274C 
G10685A G11719A A12654G G14305A C14766T A15326G C16071T C16355T T16357C 

KF451756(HGDP01304-Uygur) Lippold Haplogroup H8 07-OCT-2014
T146C  T152N  T195C  A263G  315.1C G709A  A750G  A1438G A4769G T7624C 
A7765G A8860G A12490G A13101C A15326G T16288C T16362C 

KF451757(HGDP01305-China) Lippold Haplogroup Y1 07-OCT-2014
A73G  T146C  A263G  T310C  C522-  A523-  G709A  A750G  A1438G A2706G 
G3834A A4769G G5417A C7028T G8392A A8860G A9236G A10379G A10398G G11719A 
C12705T T14178C A14693G C14766T A15326G T15784C T16126C T16231C T16249C C16266T 
G16319A A16399G T16519C 

KF451758(HGDP01306-China) Lippold Haplogroup U1a1 07-OCT-2014
A73G  A263G  C285T  309.1C  315.1C A750G  A1438G C2218T A2706G A4769G 
G4991A G6026A G6366A C7028T  T7581C A8860G A11467G G11719A A12308G A12358G 
G12372A T12879C A13104G A14070G G14364A C14766T G15148A A15326G A15954C T16093C 
A16182- A16183- T16189C 16193.1C T16249C G16274A 

KF451759(HGDP01307-Dai) Lippold Haplogroup B4a1c4 07-OCT-2014
A73G  T146C  A263G  309.1C 315.1C C522-  A523-  G709A  A750G  A1438G 
A2706G A4769G T5465C C7028T C8281- C8282- C8283-  C8284- C8285- T8286- 
C8287- T8288- A8289- A8860G G9123A T10238C G11719A A12904G C14766T A15326G 
T16093C A16182- A16183- C16188N T16189C C16190N 16193.1C C16214T A16216G T16217C 
C16261T T16519C 

KF451760(HGDP01308-Dai) Lippold Haplogroup D4 07-OCT-2014
A73G  A183G  G184A  A263G  T310C  C311N  T489C  A750G  A1438G A2706G 
G3010A A4769G C4883T C5178A C7028T C8414T A8701G A8860G T9540C T9856C 
A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T T13461C C14668T C14766T T14783C G15043A 
G15301A A15326G T16093C C16192T C16223T A16316G T16362C 

KF451761(HGDP01309-Dai) Lippold Haplogroup C7a 07-OCT-2014
A73G  A200G  A249-  A263G  315.1C T489C  A750G  A1438G 2232.1A A2706G 
T3552A A4715G  A4769G  G5821A A6338G C7028T C7196A G7853A G8584A A8701G 
A8860G T9540C  A9545G  A10398G C10400T T10873C G11719A G11914A G12541A C12705T 
A13263G T14318C C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15487T A16182- A16183- 
T16189C 16193.1C 16193.2C C16223T C16239T T16298C C16327T T16519C 

KF451762(HGDP01310-Dai) Lippold Haplogroup R9b1 07-OCT-2014
A73G  T152C  A263G  T310C  C311N  C522-  A523-  A750G  A1438G T1541C 
A2706G C3204T G3316A C3970T A4769G T6815C C7028T A8860G T10101C G11719A 
T11732C T12714C G13928C C14620T C14766T A15326G A16051G C16192T T16304C A16309G 
G16390A T16519C 

KF451763(HGDP01311-Dai) Lippold Haplogroup C7a 07-OCT-2014
A73G  A249-  A263G  309.1C 315.1C T489C  A750G  A1438G 2232.1A A2706G 
T3552A T4062C A4715G A4769G G5821A A6338G C7028T C7196A G7853A G8584A 
A8701G A8860G T9540C A9545G A10398G C10400T T10873C G11719A G11914A A12672G 
C12705T A13263G T14318C C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15487T T16189C 
C16223T T16298C C16327T T16519C Back


2014