Lippold-18 'mtDNA'


KF451664(HGDP01210-Oroqen) Lippold Haplogroup D3 07-OCT-2014
A73G  T239C  A263G  A297G  315.1C T489C  C522-  A523-  C722T  A750G  
G951A  A1438G A2706G G3010A T4023C A4769G C4883T C5178A T6374C C7028T 
G8020A C8414T A8701G A8860G T9540C C9785T C10181T A10398G C10400T T10873C 
T11353C G11719A C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G T15440C 
A15951G C16223T G16319A T16362C 

KF451665(HGDP01211-Oroqen) Lippold Haplogroup D3 07-OCT-2014
A73G  T239C  A263G  A297G  315.1C T489C  C522-  A523-  C722T  A750G  
G951A  A1438G A2706G G3010A T4023C A4769G C4883T C5178A T6374C C7028T 
G8020A C8414T A8701G A8860G T9540C C9785T C10181T A10398G C10400T T10873C 
G11719A C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G T15440C A15951G 
C16223T G16319A T16362C 

KF451666(HGDP01212-Oroqen) Lippold Haplogroup C4a1 07-OCT-2014
A73G  T195C  A249-  A263G  315.1C T489C  A750G  A1438G C1715T 2232.1A 
A2706G T3552A A4715G A4769G G6026A C6563T C7028T C7196A C7888T T7999C 
G8584A A8701G A8860G T9540C A9545G A10398G C10400T T10873C G11719A G11914A 
G11969A A12672G C12705T A13263G T14318C C14766T T14783C G15043A G15110A T15204C 
G15301A A15326G A15487T T15968C T16093C G16129A C16223T C16327T T16519C 

KF451667(HGDP01213-Daur) Lippold Haplogroup G2a1 07-OCT-2014
A73G  A263G  309.1C 315.1C T489C  G709A  A750G  A1438G A1808G A2706G 
A4769G A4833G T5108C C5601T C7028T C7229T G7600A A8701G C8766T A8860G 
A9377G T9540C G9575A A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T T12825C A13563G 
T14200C G14569A C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16223T A16227G C16234T 
C16278T T16362C 

KF451668(HGDP01214-Daur) Lippold Haplogroup Y1a 07-OCT-2014
A73G  T146C  A263G  315.1C A750G  960.1C A1438G A2706G G3834A A4769G 
G5417A C7028T A7933G G8392A A8860G A10398G G11719A C12705T T14178C A14693G 
C14766T A15326G T16126C T16231C T16519C 

KF451669(HGDP01215-Daur) Lippold Haplogroup Z4a 07-OCT-2014
A73G  C151T  T152C  A249-  A263G  315.1C T489C  A750G  A1438G A2706G 
A3876G A4715G A4769G A6752G C7028T C7196A G8584A A8701G A8860G T9090C 
T9540C A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T C14766T T14783C G15043A G15301A 
A15326G A15475G A15487T T15784C T15940- C16185T C16223T C16260T T16298C A16302G 

KF451670(HGDP01216-Daur) Lippold Haplogroup G2a 07-OCT-2014
A73G  C151T  T152C  A263G  309.1C 315.1C T489C  G709A  A750G  T1189C 
A1438G A2706G A4769G A4833G T5108C C5601T C6101T C7028T G7600A G8251A 
A8701G A8860G A9377G T9540C G9575A A10398G C10400T T10873C G11696A G11719A 
G12372A C12705T A13563G G14569A C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16223T 
C16278T C16287T T16304C T16362C 

KF451671(HGDP01217-Daur) Lippold Haplogroup C1a 07-OCT-2014
A73G  A93G  A249-  A263G  A290-  A291-  309.1C 315.1C T489C  A750G  
A1438G A2706G T3552A T3826C A4715G A4769G C7028T C7196A G7598A G8584A 
A8701G A8860G T9540C A9545G A10398G C10400T T10873C G11719A G11914A C12705T 
A13263G T14318C C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15487T T16093C C16223T 
T16298C T16325C C16327T T16356C 

KF451672(HGDP01218-Daur) Lippold Haplogroup M9a1a 07-OCT-2014
A73G  A153G  A263G  309.1C 315.1C T489C  A750G  A1041G A1438G A2706G 
T3394C G4491A A4769G C7028T T7609C A8701G A8860G T9540C A10398G C10400T 
T10873C G11719A C12705T T14308C C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G15884A 
C16223T C16234T C16248T A16265C A16316G T16362C 

KF451673(HGDP01219-Daur) Lippold Haplogroup G2a 07-OCT-2014
A73G  C151T  T152C  A263G  309.1C 315.1C T489C  G709A  A750G  T1189C 
A1438G A2706G A4769G A4833G T5108C C5601T C6101T C7028T G7600A G8251A 
A8701G A8860G A9377G T9540C G9575A A10398G C10400T T10873C G11696A G11719A 
G12372A C12705T A13563G G14569A C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16223T 
C16278T C16287T T16304C T16362C 

KF451674(HGDP01220-Daur) Lippold Haplogroup D4c2b 07-OCT-2014
A73G  A263G  315.1C T489C  C534T  A750G  A1438G G1462A A2706G G3010A 
A4769G C4883T C5178A C5939T C7028T T8383C C8414T A8701G A8860G C9431T 
G9438A T9540C A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T C14668T C14766T T14783C 
G15043A G15301A A15326G A15836G T16189C C16223T C16245T C16266T T16362C 

KF451675(HGDP01221-Daur) Lippold Haplogroup D4 07-OCT-2014
T57C  T59C  60.1T  A73G  A263G  309.1C 315.1C T489C  A750G  A1438G 
A2706G G3010A A4769G C4883T C5178A C7028T C8414T A8701G A8860G T9540C 
A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T C12912T C13071T C14668T C14766T T14783C 
G15043A G15301A A15326G C16169T C16223T T16362C T16519C 

KF451676(HGDP01222-Daur) Lippold Haplogroup M10a1 07-OCT-2014
A73G  T146C  A263G  309.1C 315.1C T489C  G709A  C739T  A750G  A1438G 
A2706G 3172.1C T3253C C4140T A4769G C7028T A7250G A8701G T8793C G8856A 
A8860G T9540C A10398G C10400T G10646A T10873C G11719A G12070A A12418N C12549T 
C12705T A13105G A13152G C13934T T14502C C14766T T14783C C15040T G15043A T15071C 
A15218G G15301A A15326G G16129A C16223T T16297C T16311C T16362C T16519C 

KF451677(HGDP01223-Mongola) Lippold Haplogroup M7b1a2 07-OCT-2014
A73G  T199C  A263G  315.1C T489C  A750G  A1438G G1664A A2706G G4048A 
C4071T A4164G A4769G A5351G G5460A T6351C C6455T T6680C C7028T T7684C 
G7853A A8701G A8860G A9468G T9540C T9824C A10398G C10400T C10497T T10873C 
G11719A T12121C C12405T C12705T C14115T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G 
T16086C T16297C T16324C A16399G 

KF451678(HGDP01224-Mongola) Lippold Haplogroup B4a1c4 07-OCT-2014
A73G  T146C  A263G  T310C  C522-  A523-  G709A  A750G  A1438G A2706G 
A4769G T5465C C7028T C8281- C8282- C8283-  C8284- C8285- T8286- C8287- 
T8288- A8289- T8837C A8860G G9123A T10238C G11719A A12904G C14766T A15326G 
C15580T G16145A A16182- A16183- T16189C 16193.1C T16217C C16261T C16296- C16344T 
T16519C 

KF451679(HGDP01225-Mongola) Lippold Haplogroup C4a1 07-OCT-2014
A73G  T195C  A249-  A263G  C309N  T310C  C312N  T489C  A750G  A1438G 
C1715T 2232.1A A2706G T3552A A4715G A4769G G6026A C7028T C7196A T7310C 
T7999C G8584A A8701G A8860G T9540C A9545G A10398G C10400T T10873C G11719A 
G11914A G11969A A12672G C12705T A13263G C13583T T14318C C14766T T14783C G15043A 
T15204C G15301A A15326G A15487T T15968C C16114A G16129A C16223T T16298C C16327T 
T16519C 

KF451680(HGDP01226-Mongola) Lippold Haplogroup A4a1a 07-OCT-2014
A73G  T152C  A263G  315.1C C522-  A523-  A663G  A750G  A771G  A1438G 
G1442A A1736G A2706G T4248C A4769G A4824G T4928C C7028T C8794T A8860G 
G9713A T9756G G11719A C12705T C14766T A15326G C16223T T16249C C16290T G16319A 
T16362C 

KF451681(HGDP01227-Mongola) Lippold Haplogroup A4 07-OCT-2014
A73G  T152C  A235G  A263G  315.1C A663G  A750G  A1438G A1736G A2706G 
T3732C T4248C A4769G A4824G C7028T T7861C C8794T A8860G G9477A G11719A 
A12172G C12705T C14766T A15326G C16148T C16223T C16290T G16319A T16362C 

KF451682(HGDP01228-Mongola) Lippold Haplogroup D4c1b 07-OCT-2014
A73G  A263G  315.1C T489C  A750G  A856G  A1438G A2706G C2766T G3010A 
A4769G C4883T C5178A C7028T C8414T A8701G A8860G T9540C G9738A A10398G 
C10400T T10873C G11719A C12705T G13928C C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A 
A15326G G16156A T16224C C16245T C16292T T16362C 

KF451683(HGDP01229-Mongola) Lippold Haplogroup A4 07-OCT-2014
G97T  C105-  G106-  G107-  A108-  G109-  C110-  C150T  T152C  A235G 
A263G  309.1C 315.1C C522-  A523-  A663G  A750G  A1438G A1736G A2706G 
A3213G T4248C A4769G A4824G A5153G C6101T C6602T C7028T C8794T A8860G 
G11719A C12705T C14766T A15326G T16189C C16223T C16290T G16319A T16362C 

KF451684(HGDP01230-Mongola) Lippold Haplogroup Z3 07-OCT-2014
A73G  T152C  A249-  A263G  309.1C 315.1C T489C  G709A  A750G  A1438G 
A2706G T4703C A4715G A4769G A6752G C7028T C7196A G8584A A8701G A8860G 
T9090C T9540C T10208C A10398G C10400T T10873C G11719A C11782T C12705T C14766T 
T14783C G15043A G15301A A15326G A15487T T15784C C16185T C16223T C16260T C16290T 
T16298C 

KF451685(HGDP01231-Mongola) Lippold Haplogroup A15a 07-OCT-2014
A73G  T152C  A200G  G207A  A235G  T310C  C522-  A523-  A663G  A750G  
A1438G A1736G A2706G T4248C A4769G A4824G 5899.1C 5899.2C C7028T T7609C 
A8459G C8794T A8860G A11084G G11719A C12705T C14067T C14766T A15326G C16223T 
C16261T C16290T G16319A T16362C T16519C 

KF451686(HGDP01232-Mongola) Lippold Haplogroup G2a'c 07-OCT-2014
A73G  T152C  A263G  315.1C T489C  G709A  A750G  A1438G A2706G A3397G 
A4769G A4833G T5108C C5601T C7028T A8701G A8860G T9540C G9575A C9752T 
A10398G C10400T T10873C G11719A A11836G C12705T G12771A A13563G G14569A C14766T 
T14783C G15043A T15262C G15301A A15326G C16223T T16311C T16362C 

KF451687(HGDP01233-Hezhen) Lippold Haplogroup Y1a 07-OCT-2014
A73G  T146C  A263G  315.1C A750G  A1438G A2706G G3834A A4769G G5417A 
C7028T A7933G G8392A A8860G A10398G G11719A C12705T T14178C A14693G C14766T 
A15326G T16093C T16126C T16189C C16222T T16231C C16266T C16270T T16519C 

KF451688(HGDP01234-Hezhen) Lippold Haplogroup F1d 07-OCT-2014
A73G  T146C  A249-  A263G  T310N  C311N  C312N  315.1C 315.2C 315.3C 
C522-  A523-  A750G  A1438G C1734T A2135- A2706G C3970T A4769G G5563A 
T5628C T6392C G6962A  C7028T T7738C A8521G A8860G A8913G A9063G G10310A 
T10609C G11719A G12406A C12882T G13928C C14766T A15326G C15402T A16183- 
T16189C 16193.1C T16304C T16311C T16519C 

KF451689(HGDP01235-Hezhen) Lippold Haplogroup Y1a 07-OCT-2014
A73G  T146C  A263G  315.1C A750G  A1438G A2706G G3834A A4769G G5417A 
C7028T A7933G G8392A A8860G A10398G G11719A C12705T T14178C A14693G C14766T 
A15326G T16093C T16126C T16189C C16222T T16231C C16266T C16270T T16519C 

KF451690(HGDP01236-Hezhen) Lippold Haplogroup Y1a 07-OCT-2014
A73G  T146C  A263G  309.1C 315.1C A750G  A1438G G1888A A2706G G3834A 
A3865G A4769G G5417A T5964C C7028T A7933G G8392A A8860G A10398G G11719A 
C12705T T12732C T14178C A14693G C14766T A15236G A15326G T16126C T16231C C16266T 
T16304C T16519C 

KF451691(HGDP01237-Hezhen) Lippold Haplogroup Y1a 07-OCT-2014
A73G  T146C  A263G  315.1C A750G  A1438G A2706G G3834A A4769G G5417A 
C7028T A7933G G8392A A8860G A10398G G11719A T11931C C12705T T14178C A14693G 
C14766T A15326G T16126C A16183- T16189C 16193.1C C16266T T16519C 

KF451692(HGDP01238-Hezhen) Lippold Haplogroup B5b2a1b 07-OCT-2014
A73G  A93G  T131C  T204C  G207A  A263G  309.1C 315.1C C522-  A523-  
573.1C 573.2C 573.3C G709A  A750G  A1438G G1598A A2706G A4769G A4895G 
C7028T T7678C G7852A C8281-  C8282- C8283- C8284- C8285- T8286- C8287- 
T8288- A8289- G8584A C8829T  A8860G T9950C A10398G G11719A A12361G T12609C 
C14766T C15223T A15326G C15508T A15662G A15758G T15850C A15851G G15927A C16111T 
T16140C A16183- T16189C 16193.1C C16234T T16243C A16463G T16519C 

KF451693(HGDP01239-Hezhen) Lippold Haplogroup D4o2a1 07-OCT-2014
A73G  G185A  T195C  A263G  309.1C 315.1C T489C  A533G  A750G  A1438G 
A2706G G3010A A4769G C4883T C5178A C7028T C8414T A8701G A8860G T9077C 
T9540C A10398G C10400T G10646A T10873C G11719A C12705T T13812C C14668T C14766T 
T14783C G15043A G15301A A15326G T16093C C16223T C16232T C16290T T16362C 

KF451694(HGDP01240-Hezhen) Lippold Haplogroup C4b3a 07-OCT-2014
A73G  A249-  A263G  309.1C 315.1C T489C  A750G  A1438G 2232.1A A2706G 
T3552A A3816G A4715G A4769G G6026A C7028T C7196A G8584A A8701G A8860G 
T9540C A9545G A10398G C10400T T10873C G11150A G11719A G11914A G11969A C12705T 
A13263G A13395G T14318C C14766T T14783C G15043A C15145T T15204C G15301A A15326G 
A15487T A15865G C16223T C16291T T16298C C16327T T16519C 

KF451695(HGDP01241-Hezhen) Lippold Haplogroup C5d1 07-OCT-2014
A73G  A249-  A263G  315.1C T489C  595.1C A750G  G1415A A1438G A2706G 
T3552A A4715G A4769G C7028T C7196A A8188G G8584A A8701G A8860G T9540C 
A9545G A10398G C10400T T10873C G11719A G11914A C12705T A13263G T14318C C14766T 
T14783C G15043A A15080G G15301A A15326G A15487T T16093C C16223T T16288C T16298C 
C16327T G16390A T16519C 

KF451696(HGDP01242-Hezhen) Lippold Haplogroup C5 07-OCT-2014
A73G  A249-  A263G  315.1C T489C  595.1C A750G  G1415A A1438G A2706G 
T3552A A4715G A4769G C7028T C7196A A8188G G8584A A8701G A8860G T9540C 
A9545G A10398G C10400T T10873C G11719A G11914A C12705T A13263G T14318C C14766T 
T14783C G15043A A15080G G15301A A15326G A15487T C16223T T16288C T16298C C16327T 
G16390A T16519C 

KF451697(HGDP01243-Xibo) Lippold Haplogroup F1a1c 07-OCT-2014
A73G  T152C  A249-  A263G  309.1C 315.1C C522-  A523-  C548T  A750G  
A1438G A2706G C3970T C4086T A4769G A5894G G6366A T6392C G6962A C7028T 
A8860G G9053A G9548A C10211T G10310A T10609C G11719A G12406A C12882T G12940A 
G13759A G13928C C14766T G15314A A15326G G16129A A16162G T16172C C16264T T16304C 
T16519C 

KF451698(HGDP01244-Xibo) Lippold Haplogroup D4b2 07-OCT-2014
A73G  T152C  A263G  315.1C T489C  G499A  C522-  A523-  T629C  A750G  
A1382C A1438G A2706G G3010A T3338C A4123G A4769G  C4883T  C5178A C7028T 
G8020A C8212T C8414T A8420G A8701G A8860G C8964T  C9296T  T9540C T9824A 
A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A 
A15326G T16093C A16182- A16183- C16184N T16189C 16193.1C 16193.2C C16223T T16362C 
T16519C 

KF451699(HGDP01245-Xibo) Lippold Haplogroup Z3a 07-OCT-2014
A73G  T152C  T204C  G207A  A249-  A263G  315.1C T489C  A750G  A1438G 
A2706G A4715G A4769G A6752G C7028T C7196A G7775A G8292A A8520N G8584A 
A8701G A8860G T9090C T9540C G9713A T10208C A10398G C10400T T10873C G11719A 
C12705T T13620C C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15487T T15784C G15928A 
C16185T C16260T A16284G T16298C 

KF451700(HGDP01246-Xibo) Lippold Haplogroup R11b 07-OCT-2014
A73G  G185A  A189G  A234G  A263G  309.1C  309.2C 315.1C G709A  A750G  
A1438G A2706G T4710A A4769G A4775G  C5663T  C7028T 8276.1C T8277C T8279C 
A8860G T10031C A10398G C11061T G11719A A12950G A13269G A13681G C14766T A15326G 
C15637T A16182- A16183- T16189C 16193.1C 16193.2C T16311C C16327T G16390A T16519C 

KF451701(HGDP01247-Xibo) Lippold Haplogroup U4a2a1 07-OCT-2014
A73G  T146C  T195C  A263G  T310C  G499A  523.1C 523.2A A750G  A1438G 
A1811G A2706G T4646C A4769G T5999C A6047G C7028T T8496C C8818T A8860G 
C11332T A11467G G11719A A12308G G12372A C14334T C14620T C14766T A15326G T15693C 
T16519C 

KF451702(HGDP01248-Xibo) Lippold Haplogroup C5a1 07-OCT-2014
A73G  T152C  A249-  A263G  309.1C 315.1C C345T  T489C  595.1C A750G  
A1438G A2706G T3552A G3591A A4715G A4769G C4904T C7028T C7196A C8140T 
G8584A A8701G A8860G T9540C A9545G A10398G C10400T T10873C G11719A G11914A 
C12705T A13263G G14258N T14318C C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15487T 
T16093C C16223T C16261T T16288C T16298C T16519C 

KF451703(HGDP01249-Xibo) Lippold Haplogroup C5d1 07-OCT-2014
A73G  A249-  A263G  315.1C T489C  595.1C A750G  G1415A A1438G T2515C 
A2706G T3552A A4715G A4769G C7028T C7196A A8188G G8584A A8701G A8860G 
T9540C A9545G A10398G C10400T T10873C G11719A G11914A C12705T A13263G T14318C 
C14766T T14783C G15043A A15080G G15301A A15326G A15487T T16093C C16223T T16288C 
T16298C C16327T G16390A T16519C 

KF451704(HGDP01250-Xibo) Lippold Haplogroup C5d1 07-OCT-2014
A73G  A249-  A263G  315.1C T489C  595.1C A750G  G1415A A1438G A2706G 
T3552A A4715G A4769G C7028T C7196A A8188G G8584A A8701G A8860G T9540C 
A9545G A10398G C10400T T10873C G11719A G11914A C12705T A13263G T14318C C14766T 
T14783C G15043A A15080G G15301A A15326G A15487T T16093C C16223T T16288C T16298C 
C16327T G16390A T16519C 

KF451705(HGDP01251-Xibo) Lippold Haplogroup C4a1'5 07-OCT-2014
A73G  A249-  A263G  315.1C T489C  A750G  A1438G 2232.1A A2706G T3552A 
A4715G A4769G G6026A C7028T C7196A T7999C G8078A G8584A A8701G A8860G 
T9540C A9545G A10398G C10400T T10873C G11719A T11899C G11914A G11969A A12672G 
C12705T A13263G T13674C T14318C C14766T T14783C G15043A T15204C G15301A A15326G 
A15487T G16129A C16223T T16298C G16319A C16327T T16519C 

KF451706(HGDP01253-Mozabite) Lippold Haplogroup H1v 07-OCT-2014
T146C  A263G  309.1C 315.1C A750G  A1438G G3010A A4769G T7072N A8860G 
T10101C C10314T A15326G T16519C 

KF451707(HGDP01254-Mozabite) Lippold Haplogroup U8b1a2 07-OCT-2014
A73G  T195C  A263G  315.1C C522-  A523-  A750G  A1438G A1811G A2706G 
A3480G A4769G C6546T A6599G C7028T C7567T A8860G G9055A C9650T T9698C 
A11467G G11719A A12308G G12372A T12477C G12771A C14167T C14766T G14831A C15031T 
A15326G T16172C T16189C C16234T T16311C T16519C 

KF451708(HGDP01255-Mozabite) Lippold Haplogroup H 07-OCT-2014
T152C  A263G  309.1C 315.1C A750G  A1438G A4769G A8860G G9380A A11167G 
A15326G T16519C 

KF451709(HGDP01256-Mozabite) Lippold Haplogroup V 07-OCT-2014
T72C  A263G  315.1C A750G  A1438G A2706G G4580A A4769G  T6227C C6773T 
C7028T A8440G A8860G A15326G C15904T A16183- T16189C 16193.1C T16298C 

KF451710(HGDP01257-Mozabite) Lippold Haplogroup U6a1a 07-OCT-2014
A73G  A263G  315.1C A750G  A942G  A1438G A2706G A3348G  C3969T T4172A 
A4769G C7028T G7805A A8860G A11467G G11719A C11938T A12308G G12372A C13431N 
A14179G C14766T A14927G A15326G T16172C A16183- T16189C 16193.1C A16219G C16239T 
C16278T 

KF451711(HGDP01258-Mozabite) Lippold Haplogroup H1v 07-OCT-2014
T146C  A263G  309.1C  315.1C A750G  A1438G G3010A A4769G A8860G T10101C 
C10314T A15326G T16519C 

KF451712(HGDP01259-Mozabite) Lippold Haplogroup L3e2b1 07-OCT-2014
A73G  C150T  T195C  A263G  309.1C 315.1C A750G  A1438G T2352C A2706G 
C3975T A4769G C7028T  A8701G A8860G A9377G T9540C G9948A A10398G A10819G 
T10873C G11719A C12705T T14212C C14766T G14905A G15301A A15326G T16172C C16173T 
A16183- T16189C 16193.1C C16223T C16320T T16519C 

KF451713(HGDP01260-Mozabite) Lippold Haplogroup U6a5 07-OCT-2014
A73G  A263G  309.1C 315.1C A750G  A1438G A2706G A3348G G3591A A4769G 
T6407C C7028T G7642A G7805A C8727T A8860G A10398G A11467G G11719A A12308G 
G12372A G13590A A14179G C14766T A15326G G15927A T16172C T16189C A16219G C16278T 
T16519C Back


2014